Σάββατο, 13 Απριλίου 2013

Μεταμοσχεύσεις: ΔΩΡΕΑ ή ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΖΩΗΣ;Η ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΟΙΓΕΙ ΕΝΑ ΚΡΙΣΙΜΑ ΛΕΠΤΟ ΘΕΜΑ ΚΑΙ ΚΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΠΑΝΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 
ΣΤΟ Σ.Ε.Φ. Αἴθουσα "Μελίνα Μερκούρη" ΩΡΑ: 16:00

ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΙ, ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ , ΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ.
Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ
Ἡ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ἡ ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ, θεωρώντας ἐπιτακτική ἀνάγκη τήν ἐνημέρωση τοῦ πιστοῦ λαοῦ μας γύρω ἀπό τό πολύ σοβαρό θέμα τοῦ ἐγκεφαλικοῦ θανάτου καί τῆς εἰκαζομένης συναίνεσης διοργανώνουν ὑπό τήν αἰγίδα τῆς ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ καί σέ συνεργασία μέ τήν Ἱερά Μητρόπολη Γλυφάδας στό Στάδιο Εἰρήνης καί Φιλίας-αἴθουσα Μελίνας Μερκούρη τό Σάββατο, 20 Ἀπριλίου 2013 (ἀπό τίς 16.00 ἕως 21:00) Ἡμερίδα μέ θέμα :
« ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ: ΔΩΡΕΑ ΄Η ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΖΩΗΣ; »

Ἀφορμή γι΄αὐτήν τή διοργάνωση εἶναι ὁ νέος νόμος περί μεταμοσχεύσεων, ὁ νόμος τῆς «εἰκαζόμενης συναίνεσης», πού θά ἰσχύσει ἀπό 1ης Ἰουνίου 2013. Κάθε πολίτης, κάθε ἕνας μας, ἐφ' ὅσον δέν θά ἔχει ἐγκαίρως ἐκφράσει γραπτῶς τήν κατηγορηματική ἄρνησή του, θά θεωρεῖται δότης ὀργάνων, κατόπιν συναίνεσης καί τῆς οἰκογενείας του. Εὔκολα γίνεται ἀντιληπτό ὅτι ὁ παρών Νόμος 4075/ΦΕΚ 89/11.4.2012 δέν εἶναι σύμφωνος πρός τό Ἑλληνικό Σύνταγμα, γιατί καταστρατηγεῖ τήν ἐλεύθερη βούληση τοῦ Ἕλληνα πολίτη.

Βεβαίως κανείς δέν ἀρνεῖται τή φιλάνθρωπη καί χριστιανική πράξη τῆς μεταμοσχεύσεως ὀργάνων ἀπό ζῶντες δότες (π.χ. νεφροῦ, μυελοῦ τῶν ὀστῶν κλπ).Ἡ ἔννοια ὅμως τοῦ ἐγκεφαλικοῦ θανάτου, ἡ ὁποία εἶναι ἀπαραίτητη προϋπόθεση γιά τή μεταμόσχευση μονῶν ὀργάνων (καρδίας, πνεύμονος, ἥπατος) ἔχει δεχθεῖ
σοβαρή κριτική τόσο ἀπό ἰατρικῆς ὅσο καί ἀπό θεολογικῆς ἀπόψεως. Δηλαδή γιά νά γίνει μεταμόσχευση, θά πρέπει ὁ δότης, ἐνῶ ἀκόμη εἶναι ζωντανός, νά συγκατατίθεται στήν ἀφαίρεση τῶν ζωτικῶν του ὀργάνων, γνωρίζοντας βεβαίως πώς ὁ θάνατος θά εἶναι ἡ κατάληξη αὐτῆς τῆς διαδικασίας.

Παρ᾿ ὅτι καθημερινῶς καί συστηματικῶς βομβαρδιζόμαστε ἀπό τά ΜΜΕ ἀλλά καί ἀπό ἐπίσημα ἐκκλησιαστικά χείλη ὑπέρ τοῦ θυσιαστικοῦ χαρακτῆρος τῆς προσφορᾶς ὀργάνων, ὁ «ἐγκεφαλικός θάνατος» ἐξακολουθεῖ νά προβληματίζει ἰατρούς καί θεολόγους στήν πατρίδα μας καί σ᾿ ὅλη τήν οἰκουμένη, ἄν καί κατά πόσο ὑφίσταται.

Τό καυτό ἐρώτημα ὡστόσο παραμένει: Ἔχουμε τό δικαίωμα, εἶναι εὐλογημένο, νά ἀφαιροῦμε τή ζωή ἑνός ἀνθρώπου παίρνοντας τά ὄργανά του γιά ὁποιονδήποτε λόγο; Ἐλπίζουμε ἤ ὄχι στήν παντοδυναμία τοῦ Θεοῦ;

Οἱ ἔμπειροι εἰσηγητές θά ἐξετάσουν τό θέμα τῆς ἡμερίδος ἀπό θεολογικῆς, κοινωνικῆς, ἰατρικῆς καί νομικῆς πλευρᾶς. Θά προηγηθεῖ ἐκτέλεση ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων ἀπό τόν βυζαντινό χορό «ἐν Ψαλτηρίῳ» καί προοιμιακός λόγος ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πειραιῶς κ. Σεραφείμ.
Ἡ εἴσοδος εἶναι ἐλεύθερη.
Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου
τῆς ΕΣΤΙΑΣ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Πρωτ. Βασ. Κοκολάκης

Δείτε την ενημέρωση του πατρός Θεοδώρου Ζήση για το θέμα:και διαβάστε την σχετική ετικέτα του ιστολογίου μας "Μεταμοσχεύσεις- Εγκεφαλικά νεκροί"

Δεν υπάρχουν σχόλια: