Τρίτη 29 Μαρτίου 2011

Αποστολή στη Β.Ήπειρο (25/3/2011): Τα Ελληνόπουλα της Χειμάρρας ΤΙΜΟΥΝ την 25η Μαρτίου. Το παράπονο των γονέων του Αριστοτέλη Γκούμα

Loading Image...
Εορτασμός της Ελληνικής Επανάστασης με τον Ελληνισμό της Χειμάρρας

Μὲ πολλὴ συγκίνηση βρεθήκαμε γιὰ ἀκόμη μία φορὰ κοντὰ στοὺς ἀδελφούς μας τῆς Βορείου Ἠπείρου ἀνήμερα τῆς ἐθνικῆς μας ἐπετείου.

Κλιμάκιο τῆς ΣΦΕΒΑ μαζὶ μὲ τὸν φίλο ἀντιπρόεδρο τῆς ὁμοσπονδίας Θρακικῶν Σωματείων κ. Γ.Κουριανίδη, ταξίδεψε στὴν ἡρωικὴ Χειμάρρα καὶ πῆρε μέρος στοὺς πανηγυρικοὺς ἑορτασμοὺς γιὰ τὴν ἐπέτειο τῆς ἐθνικῆς μας παλλιγγενεσίας. Τὸ πρωὶ βρεθήκαμε στὸν Ι.Ναὸ τῶν Ἁγίων Πάντων στὸ Κάστρο τῆς Χειμάρρας ὅπου τελέστηκε ἡ Θεία Λειτουργία καὶ ἡ δοξολογία γιὰ τὴν ἐθνική μας ἐπέτειο, παρουσία τοῦ δημάρχου Χειμάρρας καὶ προέδρου τῆς ΟΜΟΝΟΙΑΣ κ. Βασ.Μπολάνου, ἀλλὰ καὶ ἀρκετῶν ἐπισκεπτῶν ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα.

Στὴ συνέχεια μεταβήκαμε σὲ μία τοποθεσία κοντὰ στὴν παραλία ὅπου σὲ ἕνα κτῆμα βρίσκονται θαμμένοι 2 ‘Ἕλληνες φαντάροι ἀπὸ τὸν πόλεμο τοῦ 1940, ὅπου ὑπάρχει καὶ μνημεῖο στὴ θυσία τους ἀπὸ τὴ νεολαία τῆς ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Ἐκεῖ πραγματοποιήθηκε ἡ ἑορταστικὴ ἐκδήλωση μὲ τὰ παιδιὰ τοῦ σχολείου τῆς Χειμάρρας, ποὺ μᾶς ἄφησαν ἄφωνους μὲ τὸ πάθος,τὴν ὄρεξη καὶ τὸν ἐνθουσιασμὸ μὲ τὸν ὁποῖο συμμετεῖχαν στὴν ἑορτή. Ἀξίζουν ἰδιαίτερα συγχαρητήρια στὰ παιδιὰ ἀλλὰ καὶ στοὺς δασκάλους, ποὺ παρουσίασαν ἕνα πρόγραμμα ἀντάξιο τῆς ἐθνικῆς μας ἐπετείου, ποὺ στὴ Βόρειο Ἤπειρο τιμᾶται τουλάχιστον ὅπως τῆς ἀξίζει.

Ἐντύπωση μᾶς ἔκανε τὸ γεγονὸς ὅτι στὴν ἑορτὴ ἔγιναν ἰδιαίτερες ἀναφορὲς καὶ στὸν ρόλο τῶν Χειμαριωτῶν στὴν ἐπανάσταση, κάτι ποὺ δείχνει τὴν ἔντονη ἱστορικὴ αὐτοσυνειδησία ποὺ ἔχει ἡ περιοχὴ καὶ τὴν καθιστᾶ ξακουστὴ καὶ μοναδικὴ γιὰ τὸν δυναμισμὸ της, γενικότερα ἀνὰ τὸν ἑλληνισμό.

Στὴ συνέχεια ἐπισκεφτήκαμε ὅπως εἴχαμε ἱερὸ καθῆκον τὴν οἰκογένεια τοῦ νέου μάρτυρα τῆς Χειμάρρας , Ἀριστοτέλη Γκούμα. Μεταφέρουμε τὸ παράπονο τῶν γονέων τοῦ Ἀριστοτέλη ποὺ ὡς τώρα δὲν ἔχουν λάβει στὰ χέρια τοὺς τὴν ἰατροδικαστικὴ ἔκθεση γιὰ τὶς συνθῆκες θανάτου τοῦ γιοῦ τους, καθὼς καὶ τοὺς φόβους τους ὅτι ἡ ὑπόθεση θὰ ἐπιχειρηθεῖ νὰ κουκουλωθεῖ ἀπὸ ἀλβανικῆς πλευρᾶς. Ἀπὸ τὴν πλευρὰ μας ὑποσχεθήκαμε νὰ κάνουμε ὅτι περνάει ἀπὸ τὰ χέρια μας γιὰ νὰ μὴ ξεχαστεῖ αὐτὸ τὸ ἔγκλημα, ἔτσι ὥστε ὁ θάνατος τοῦ Ἀριστοτέλη νὰ ἀποτελέσει τουλάχιστον τὴν ἀφορμὴ γιὰ τὸν οὐσιαστικὸ σεβασμὸ τῆς ἐθνικῆς, πολιτιστικῆς καὶ γλωσσικῆς ταυτότητας τῶν Χειμαριωτῶν ἀπὸ τὸ ἀλβανικὸ κράτος.

Σὲ συναντήσεις μας μὲ Χειμαριῶτες, γίναμε μέτοχοι τῆς ἀνησυχίας τους γιὰ τὶς ἐξελίξεις καὶ τὶς ἀλβανικὲς παρεμβάσεις στὸν τόπο τους, ἰδιαίτερα σὲ σχέση μὲ τὶς ἐπικείμενες δημοτικὲς ἐκλογές, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀποφασιστικότητά τους νὰ ὑπερασπισθοῦν μὲ κάθε νόμιμο μέσο τὴν ἑλληνικότητα τῆς περιοχῆς.

Ἐπιστρέψαμε ἀργὰ τὸ βράδυ μὲ τὴν πεποίθηση ὅτι ὁ ἑλληνισμὸς στὴ Βόρειο Ἤπειρο παρὰ τὰ προβλήματά του, ἀποτελεῖ φάρο ἐλπίδας γιὰ τὴν πατρίδα μας στὶς δυσκολίες ποὺ περνοῦμε. Στὴν περίπτωσή μας ἰσχύει, λίγο παραφρασμένη, ἡ προτροπὴ τοῦ ‘Ἴωνα Δραγούμη πρὸς τοὺς ‘Ἕλληνες τῆς ἐποχῆς του γιὰ τὴ Μακεδονία.

« Ἕλληνες ἂν τρέξουμε νὰ σώσουμε τὴ Βόρειο Ἤπειρο, ἡ Βόρειος Ἤπειρος θὰ μᾶς σώσει. Ἂν σώσουμε τὴ Βόρειο Ἤπειρο ΕΜΕΙΣ θὰ σωθοῦμε!»

ΣΦΕΒΑ

Σημ: Την Κυριακή 27/3 επισκεφθήκαμε την Κορυτσά, για την οποία Θα αναρτηθεί σύντομα ξεχωριστή αναφορά.

X
Loading Image...
Εορτασμός της Ελληνικής Επανάστασης με τον Ελληνισμό της Χειμάρρας

17 σχόλια:

ΑΡΧΑΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ είπε...

O σωβινισμός είναι το προσφιλές και αρκετά επικερδές άθλημά των και ο προμαχώνας της ''εθνικής'' πολιτικής των επί του οποίου και ε ρ ε ί δ ο ν τ α ι,ό π ω ς και οι Τούρκοι,α ν ο μ ο λ ο γ ή τ ω ς για την κατάληψη και καταπάτηση ο λ ό κ λ η ρ η ς της ηπειρωτικής γης και ό χ ι μ ό ν ο της β ο ρ ε ι ο η π ε ι ρ ω τ ι κ ή ς.Ι σ τ ο ρ ι κ ή επιταγή ενός εκάστου υγιώς αποτιμούντος τα διεθνή πράγματα Έ λ λ η ν α είναι να βοηθήση και να ίσταται αρωγός και υποστηρικτής της Βορείου Ηπείρου,να μη μένη αμέτοχος κατενώπιον της γενοκτονικής σκιππεταρρικής νοοτροπίας και να αγωνίζεται προς την κατεύθυνση της α π ο σ τ α θ ε ρ ο π ο ί η σ η ς και σ ύ ν θ λ ι ψ η ς του φασιστικού κατασκευάσματος της Σκιπερίας(Shqiperia).

H ΗΠΕΙΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΜΕΙΝΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η.

ΟΙ Ε Λ Λ Η Ν Ε Σ ΑΦΥΠΝΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ,ΟΣΟΝ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΒΟΥΛΕΣ ΤΩΝ ΕΠΟΦΘΑΛΜΙΟΥΝΤΩΝ ΤΙΡΑΝΩΝ,ΑΛΛΟ ΤΟΣΟ ΘΑ ΕΚΔΙΩΚΟΥΝ ΚΟΣΣΟΒΑΡΟΥΣ,ΤΟΥΡΚΟΤΣΑΜΗΔΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΚΑΤΣΙΚΟΚΛΕΦΤΕΣ ΕΝ ΡΙΠΗΙ ΟΦΘΑΛΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΓΗ.

Δ Ε Ν ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΝ Α Υ Τ Ο Ι ΤΟΥ TOP CHANNEL,ΟΙ ΦΑΣΙΣΤΟΕΙΔΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΚΟΙ ΜΕ Ε Κ Ε Ι Ν Η ΤΗ ΤΖΟΥΓΚΑ;ΘΑ ΑΝΑΓΚΑΣΘΟΥΜΕ,ΛΟΙΠΟΝ,ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΤΟ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΟΥΜΕ Ε Μ Ε Ι Σ,ΣΥΝΕΠΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΛΕΟΝΤΑΡΟΨΥΧΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΘΝΙΚΟΦΡΟΣΥΝΗΣ ΤΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Χ Ε Ι Μ Α Ρ Ρ Ι Ω Τ Ω Ν ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΕΣ-ΗΠΕΙΡΟΘΕΣΣΑΛΙΚΕΣ ΠΑΤΡΟΓΟΝΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ.

ΣΠΥΡΟΜΗΛΙΟ ΖΗΙΣ!

Κ.Κ.''ΑΛΒΑΝΟΙ'':Ε.Ε. Π Ο Τ Ε ΣΑΣ ΝΑ ΜΗ 'ΔΗΤΕ!

ΜΕ ΧΟΤΖΑΔΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΠΑΝΙΛΛΥΡΙΣΤΕΣ-ΠΑΝΑΛΒΑΝΙΣΤΕΣ ΤΟ Μ Ο Ν Ο ΠΡΑΓΜΑ ΠΟΥ Μ Ε Ν Ε Ι ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ΑΠΟ Ε Σ Α Σ ΕΙΝΑΙ Η ΒΔΕΛΥΓΜΙΑ ΚΑΙ Η ΑΠΟΣΤΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΑΤΗ ΚΑΙ ΚΟΛΑΚΕΥΤΙΚΟΤΑΤΗ ΠΡΟΣΗΛΩΣΗ ΚΑΙ (ΑΝΑ)ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΝΕΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΠΥΛΗ!

ΑΡΧΑΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ είπε...

Ας υπενθυμίζονται κάποια σχόλια εδώ:

α.Οι Τουρκαλβανοσκηπεταροκαρπόδακες είναι μόνοι 'στην ιδιαιτερότητα και διαφορετικότητά των.Τόσον η πολύχρονη θρησκευτική διαίρεση τούς έκανε τους χειρίστους αθέους πολεμοχαρείς του πλανήτη γη όσο και τα γλωσσικά αναμεταξύ των σύνορα(τα γνωστά Βορράς-Νότος,Γκέγκηδες-Τόσκηδες) τούς αποστερούν πολλών περιθωρίων δ ι κ α ι ω μ ά τ ω ν ε ν ι α ί ο υ πραγματιστικού αυτοπροσδιορισμού,κρατισμού και,συνάμα,α υ τ ο σ ε β α σ μ ο ύ.Η ουσία του θέματός των ευρίσκεται 'στο εξής απλό:φιλαίτατοι,ναι,με τη Shqiperia (και ό χ ι ''Αλβανία''!)α λ λ ά υπό τον ό ρ ο της αυτοδιάθεσης των Ελλήνων της Βορείου Ηπείρου,της Ε ν ι α ί α ς Ελληνικής Ηπείρου επί δημοψηφίσματι ΕΔΩ ΚΑΙ ΕΧΘΕΣ και της ακόλουθης πορείας αυτονομίας των κ α ι φυσικής π ρ ο σ ά ρ τ η σ η ς μετά του μητροπολιτικού ελληνικού κορμού!

β.Οι Έλληνες οφείλουν με κλειστά τα 'μάτια να αντιληφθούν και να ομολογήσουν για τα Αλβανοσκυπτάρια,σε σχέση με την περίπτωσή των ότι:ό π ω ς εκσκυπεταρίζουν,έ τ σ ι και κτήζουν και ό π ω ς ανοικοδομούν,έ τ σ ι (και) καταπιέζουν.Η εσωτερική των χρόνια καταπίεση και η ευήθεια του πτωχοπροδρομικού χαρακτήρα των επί τη βάσει τούς ωθούν στην καταπίεση και στο ψυχοπαθολογικό σύνδρομο κ α ι καταδίωξης κ α ι στέρησης,όπως διαβιούν οι Σλαβοσκοπιανοβαρδαριώτες.Πιθανά και δεινότερον οι τελευταίοι καθότι μεταπολεμικοί οψιμαθείς μασκαράδες ενώ οι πρώτοι,αγύρτες και τυχάρπαστοι,εξίσου,της ιστορίας και αυτοί αλλά παλαιτέροθεν,κάποιων 'λίγων αιώνων πιο πριν αντίπαλοι..

ΑΡΧΑΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ είπε...

Disa mendimet edhe pyetjet ne shqip:
α.Shqiptaret thene sofistikojne shume per te gjetur nje mbeshtetese etnike vertete dhe per te justifikuar genjeshtarisht ne bote totalisht ekzistencen kompakte shteterore sot ku ky shtet artificial,ku ky shtet me nje popullsi e osmanizuar e otomanizuar (do te flasja me mire ketu per te biseduar duhurisht ''jenicarizuar Sqipetaro-Turket'')eshte krijuar.
β.Pse nacionalizem e Shqiptareve te sotme eshte si racist per Greket dhe Greqia?
γ.Pse flamuri zyrtar shqiptar tregon nje shqiponje bizantin?Per te krijuar dicka per vetat?Cfare lidhje ka tani Shqiperia me Bizanti i cili ishte nje perandoria plotesisht greke si dhe gurat te gjithe mesojne dhe nje Zot ia e di se Greket proverbialisht thone,nuk mund e vertet te kuptuar..

Μεταγλώττιση
Μερικές σκέψεις καθώς και ερωτήματα στα αλβανικά:
α.Οι λεγόμενοι Σκιπετάροι σοφιστεύουν πολύ για να βρουν ένα αληθινό εθνικό έρεισμα και για να δικαιολογήσουν ψευδώς στον κόσμο συνολικά τη συμπαγή κρατική ύπαρξη σήμερα,όπου αυτό το τεχνητό κράτος,όπου αυτό το κράτος με έναν εξισλαμισμένο και εξοθωμανισμένο πληθυσμό (θα έλεγα καλύτερα εδώ για να ομιλούμε ανοικτά ''γενιτσαροποιημένο Τουρκαλβανικό'') δημιουργήθηκε.
β.Γιατί ο εθνικισμός των σημερινών Σκιπετάρων είναι τόσο ρατσιστικός για τους Έλληνες και την Ελλάδα;
γ.Γιατί η επίσημη αλβανική σημαία δείχνει έναν βυζαντινό αετό;Για να δημιουργήση κάτι για τους ίδιους;Τι σχέση έχει τώρα η Σκιπερία με το Βυζάντιο,το οποίο ήταν μια πλήρως ελληνική Αυτοκρατορία,όπως και όλοι ανεξαιρέτως οι τοίχοι διδάσκουν και ένας Θεός 'ξέρει,όπως λένε παροιμιωδώς οι Έλληνες,δεν 'μπορώ αληθινά να καταλάβω..


δ.Ndoshta,ose nuk ka aspak Shqiperi ose n e,Greket mendojme si shume genjeshterat qe duhet te hyjme edhe ne burgu nderkaq per te ju kenaqur mjaftueshem!!Budallat!
ε.Shqiptar tregon nje pamje dhe nje zemer vjedhes historikisht e nuk mund te kalon dobesia etnike e vetes edhe menyra me cila jetonte nga fillimi e historise..
στ.Asnje nderim ne dikush,ne kushdo qe nuk respekton provokuesisht atdheu im,Hellas..
ζ.Shqiperia e sotme eshte nje fashist e jenicareve shteti i ri..
η.Te gjithe Shqiptaret te sotme perpiqen te gjejne historia dhe nuk mundojne fundimisht te gjetur.Duan te ekzistuar ne historia por kjo u pergenjeshtron kategorikisht.Atehere,nga kjo vertetesia krijojne vetem nje historia genjeshtra per te mundur natyrisht te ekzistuar..dhe jetuar....

Μεταγλώττιση
δ.Ίσως,είτε δεν υπάρχει ουδόλως Σκιπερία είτε ε μ ε ί ς,οι Έλληνες σκεφτόμαστε τόσο πολλά ψεύδη που πρέπει να 'μπούμε και στη φυλακή ακόμη στο μεταξύ για να σας ικανοποιήσουμε επαρκώς!!Βλάκες!
ε.Ο Σκιππετάρρης δείχνει μια όψη και μια καρδιά ''λωποδύτη'' ιστορικά και δεν 'μπορεί να δεχτή την εθνική καχεξία του εαυτού του καθώς επίσης και τον τρόπο με τον οποίο ζούσε από την απαρχή της Ιστορίας..
στ.Καμία υπόληψη σε κάποιον,στον οποιονδήποτε που δεν σέβεται προκλητικά την Πατρίδα μου,την Ελλάδα..
ζ.Η σημερινή Σκιπερία είναι ένα νέο φασιστικό γενιτσαρικό κράτος..
η.Όλοι οι σημερινοί Σκιπετάροι προσπαθούν να βρουν ιστορία και δεν 'μπορούν τελικά να βρουν.'Θέλουν να υπάρχουν στην ιστορία αλλά αυτή τούς διαψεύδει κατηγορηματικά.Τότε,από αυτή την πραγματικότητα δημιουργούν μόνο μια ιστορία ψευδή για να 'μπορούν ''φυσιολογικά'' να υπάρχουν..και να επιβιώνουν....

ΑΡΧΑΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ είπε...

θ.Informacioni nga te gjithe afersisht Shqiptaret te sotme per Shqiperia eshte ne vendi e mitologjise dhe parahistorise duke shkruar dhe botuar shume genjimet e ngjarjet fantastiket,imagjinaret plotesisht.
ι.Banaliteti historike e Shqiperise te sotme kunder Greqise paraqesitet dhe ngjan me ai qe tregon mosbindje edhe mosmiresjellje ndaj vet punedhenes e shpetimtar,prej te njejte babain..eshte moster e mosmirenjohes njeriu i cili nuk mund dhe nuk deshiron te respektuar dhe se,fundimisht,nuk ne prin te ekzistoje..
ια.Do te doja te mesuar gjuha shqip me shume se nje Shqiptar te sotme per te vertetuar se Greket me mend mundojne t'u tregojne sa vertete kane per zemer dhe sa kultura e civilizimi kane dhene edhe drite ne njerezimi,ne bota..
ιβ.Deshirojme veprat me shkencoret dhe nuk ''veprat'' per propaganda nacionaliste ose per te krijuar dicka mitologjik e rreme ne fundi per ne..

Μεταγλώττιση
θ.Η πληροφόρηση από όλους σχεδόν τους σημερινούς Σκιπετάρους για την Σκιπερία είναι στη σφαίρα της μυθολογίας και παρα'ι'στορίας γράφοντας και δημοσιεύοντας πολλά ψεύδη και γεγονότα φανταστικά,φαντασιώδη πλήρως.
ι.Η ιστορική χυδαιότητα της σημερινής Σκιπερίας ενάντια στην Ελλάδα εμφανίζεται και ομοιάζει με αυτόν που δείχνει απείθεια καθώς και κακή διαγωγή στον ίδιο του τον εργοδότη και σωτήρα,προς τον ίδιο του τον πατέρα..είναι δείγμα του αγνώμονα ανθρώπου,ο οποίος δεν 'μπορεί και δεν επιθυμεί να σεβαστή και που,τελικά,δεν μας ωφελεί να υπάρχει..
ια.Θα ήθελα να μάθω την σκιπεταρική γλώσσα περισσότερο από έναν σημερινό Σκιππετάρρη για να επιβεβαιώσω πως οι Έλληνες με νου 'μπορούν να τους αποδεικνύουν πόση αλήθεια έχουν στην καρδιά και τι κουλτούρα και πολιτισμό έχουν δώση καθώς και φως στην ανθρωπότητα,στον κόσμο..
ιβ.'Θέλουμε έργα πιο επιστημονικά και όχι ''έργα'' για εθνικιστική προπαγάνδα ή για να δημιουργήσουμε κάτι μυθολογικό και ψευδές στο τέλος για εμάς..
Aδελφοί συμπατριώτες που μελετάτε το ιστολόγιο αυτό:''ΣΚΙΠΕΤΑΡΟΙ ΜΕΝ ΜΥΘΟΛΟΓΟΥΣΙΝ,ΕΛΛΗΝΕΣ Δ'ΟΚΝΟΥΣΙΝ''.
''Faleminderit shume per tolerancen dhe durimin tuaj'',δηλαδή ''Ευχαριστώ πολύ για την ανοχή και υπομονή σας''.




Disa mendimet akoma ne shqip:
α.Ashtu-quajtur historia shqiptare eshte nje amalgame-fenomen e racizmit pa vetedije kombetare,e komunizmit dhe e anti-helenit parlamentarizmit.Edhe sot,ne kete vend,shohim perpjekjat e papermbajtur e disa rrethet te nje propaganda historike globale per te imponuar ne nivel nderkombetar gjendjat shpirterorat e vjedhesat e saja duke fituar te drejten kunder Greqise.
β.Shqiptaret bejne perpjekjet per te zbuluar,per te gjetur permes e kaluares nje romantizmi naiv dhe i pamend qe deshiron te dominoje atje ku nuk kane asnje.
γ.Kur nje Shqiptar gjetur nuk ka kaluar,nuk vetekenaqet,nuk dekurajon.Eshte per ai nje dhe,keshtu idhujtar duke qene,e mbron perciptas por fort.
δ.Kush dhe cfare eshte hero per Shqipetaret tani?Tepelenlis apo Gkioulekas?Tepelenlis apo Boletini?Nje historia e cmendur vetem per Sqiptaret..

Mεταγλώττιση
Μερικές ακόμα σκέψεις στα αλβανικά:
α.Η ούτως επονομαζόμενη αλβανική ιστορία είναι ένα φαινόμενο-αμάλγαμα αεθνικού φυλετισμού (δηλαδή,κυριολεκτικά,χωρίς εθνική αυτεπίγνωση),κομμουνισμού και ανθελληνικού κοινοβουλευτισμού.Μέχρι και σήμερα,σε αυτή τη χώρα,βλέπουμε τις ακάθεκτες προσπάθειες κάποιων κύκλων μιας καθολικής ιστορικής προπαγάνδας για να επιβάλη σε διεθνές επίπεδο τις ληστρικές διαθέσεις της διεκδικώντας έναντι της Ελλάδος.
β.Οι Σκιπετάροι κάνουν προσπάθειες για να ανακαλύψουν,για να 'βρουν μέσα από το παρελθόν έναν αφελή και απερίσκεπτο ρομαντισμό που επιθυμεί να κυριαρχή εκεί όπου δεν έχουν τίποτε (!)[ιστορικά].
γ.Όταν ένας ευρεθείς Σκιππετάρρης δεν έχει παρελθόν,δεν ευαρεστείται το άτομό του,δεν αποθαρρύνεται.Υπάρχει γι'αυτόν ένα και,όντας έτσι ειδωλολάτρης,το υπερασπίζει επιφανειακά αλλά σφοδρά.
δ.Ποιος και τι είναι ήρωας για τους Σκιπετάρους τώρα;Ο Τεπελενλής ή ο Γκιουλέκας;Ο Τεπελενλής ή ο Μπολετίνι;Μία τρελή ιστορία μόνο για Αλβανούς..

ΑΡΧΑΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ είπε...

Me shume:
α.Duhet te jete shume menduar sot per te mundur te folur hapur se Shqiperia e sotme,fillimisht,ka demokraci edhe,prandaj,se ka nje popull me mend e ndergjegja etnike e formuar deri tani,ditet tona..
β.''Cameria imja dhe Kosova imja'',thone e urrojne cdo ore per zemer Shqiptaret per te vjedhur,si ishin dhe nen Osmaneve kur shfrytezonin e minonin,edhe per te jetuar nuk vetem politikisht (sot) por edhe ekzistencializisht (nga fantazia e nje kaluares shume fiktive dhe,deri tani,e nje ardhmeje me shume,gjithashtu,oratori raciste urryer duke kthyer ne praktiket mjaftueshem e vjeter dhe,ende,e vjetersuar per epoke e sotme..).

Mεταγλώττιση:
Επιπρόσθετα:
α.Πρέπει να είναι κάποιος σήμερα πολύ σκεπτικιστής για να 'μπορή να λέει ανοικτά πως,αρχικά,η σημερινή Σκιπερία έχει δημοκρατία και,ύστερα,ότι έχει ένα λαό με νου και διαμορφωμένη εθνική συνείδηση ως τώρα,τις ημέρες μας..
β.''Η 'δική μου Τσαμερία και η 'δική μου Κοσόβα'',λένε και εύχονται κάθε ώρα εγκάρδια οι Σκιπετάροι για να κλέψουν,όπως ήσαν και υπό τους Οθωμανούς όταν εξεμεταλλεύοντο και καταπίεζαν,καθώς και για να επιβιώνουν όχι μόνο πολιτικά (σήμερα) αλλά επίσης και υπαρξιακά (από την φαντασία ενός παρελθόντος πολύ πλαστού και,μέχρι τώρα,ενός μέλλοντος με πολλή,ομοίως,βδελυρή ρατσιστική ρητορική επιστρέφοντας σε πρακτικές αρκετά παλαιές και,ακόμη,πεπαλαιωμένες για τη σημερινή εποχή..).


Me shume:
α.Me shume Shqiptaret nuk kane studiuar dhe mesuar esencialisht asnje ne shkolle,per mua.Shqiptar nuk eshte miq me Greqia dhe Greket tradicionalisht.E cfare te jete miq si e kur lufton vetem per nje atdheu qe ishte vendi i Greqise nga fillimi e historise,nga perandoria osmane ku Grek ishte fillimisht i pare e kjo popullit e revolucionuar kunder Turqise?Me kush menyre te jete si te gjithe Parlamenti Shqiptar te sotme urren hapur Greket duke konfirmuar dhe publikuar projektet ligj kunder vendise te Greqise?
β.Shqiptaret si Shqiptaret dhe nuk si Arvanitet/Greket/Tosket jane nje minoriteti ne historia..
γ.Mitologjia e Shqiptaret te sotme eshte monumentale!E cfare eshte Shqiperia?Geget ose Tosket/Arvanitet?Une flas a s n j e por ne te gjithe vendet ekziston civilizimi grek..!
Μεταγλώττιση
α.Οι πλείστοι Σκιππετάρρηδες δεν έχουν σπουδάση και μάθη ουσιαστικά τίποτα στο σχολείο,για μένα.Ο Σκιπετάρος δεν είναι φίλος με την Ελλάδα και τους Έλληνες παραδοσιακά.Πώς,άλλωστε,να είναι φίλος εάν και όταν αγωνίζεται μόνο για μία πατρίδα που ήταν τόπος της Ελλάδος από την απαρχή της Ιστορίας,από την οσμανική αυτοκρατορία,όπου ο Έλληνας ήταν,αρχικά,ο πρώτος αυτού του επαναστατημένου λαού ενάντια στην Τουρκιά;Με ποιο τρόπο να είναι,εάν ολόκληρο το σημερινό Αλβανικό Κοινοβούλιο μισεί ανοικτά τους Έλληνες επικυρώνοντας και εκδίδοντας νομοσχέδια εναντίον του χώρου της Ελλάδος;
β.Οι Σκιπετάροι σαν Σκιπετάροι και όχι σαν Αρβανίτες/Έλληνες/Τόσκοι είναι μία μειονότητα στην Ιστορία..
γ.Η μυθολογία των σημερινών Σκιπετάρων είναι μνημειώδης!Και τι είναι η Σκιπερία;Οι Γκέγκες ή οι Τόσκοι/Αρβανίτες;Εγώ λέω ο υ δ ε ί ς αλλά σε όλα τα μέρη υπάρχει ελληνικός πολιτισμός..!

ΑΡΧΑΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ είπε...

Per nje perspektiva per Hellenet (edhe) ne gjuha shqipe (vazhdimi):

α.Kuriozi eshte se Sqiptaret autentiket mendojne hero kombetar i tyre Gjergjin Kastriotin.Per te justifikuar krijimin e shtetit te tyre?
β.Sqipria ishte gjithmone nje kopesht ku shkonin shume dhe,paralelisht,nje pjate nga te cilin deshironin te ngrene disa.
γ.Sqiptaret e sot jane,sipas nje tjeter interpretimit historik,fiset thraket nga Dardania(rrethi i sotem e Skopjes) apo fiset gjermanet se u perzihen me Illyrianet e zvogeluar vendaret.

Απόδοση ελληνιστί:

Για μία προοπτική για τους Έλληνες (και) στην σκιπταρική γλώσσα (συνέχεια):
α.Το περίεργο είναι πως οι αυθεντικοί Σκιπτάροι θεωρούν εθνικό των ήρωα τον Γεώργιο Καστριώτη.Για να δικαιολογήσουν τη δημιουργία του κράτους των;
β.Η Σκυπερία ήταν πάντοτε ένας κήπος όπου πήγαιναν πολλοί και,παράλληλα,ένα πιάτο από το οποίο επεθυμούσαν να φάνε μερικοί.
γ.Οι Σκηπτάροι του σήμερα είναι,σύμφωνα με μια άλλη ιστορική εκδοχή,θρακικά φύλα από την Δαρδανία (περιοχή σημερινή της Σκοπιάς) ή γερμανικά φύλα που αναμίχθηκαν με τους ολιγοστούς εντοπίους Ιλλυριούς.

ΑΡΧΑΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ είπε...

Τέσσερα και ένα ανευρεθέντα βιβλία σχετικά και σχόλια:

*α.''Πόθεν το εθνικόν ΄΄Αρβανίτης΄΄'',Πέτρος Α.Φουρίκης,Ελεύθερη Σκέψις,έτος έκδοσης:1996
β.Η διαμαρτυρία των Βορείων Ηπειρωτών,Περικλής Κ.Βιζουκίδης,Ελεύθερη Σκέψις,έτος έκδοσης:1992
γ.Το Βορειοηπειρωτικό σε φαύλο κύκλο,Αλέκος Χατζής,Γόρδιος,έτος έκδοσης:2005
δ.''Ένας Έλληνας στην Αλβανία Λιθαράκια μιας ζωής'',Αλέκος Χατζής,Γόρδιος,έτος έκδοσης:2008
ε.Νικόπολις-Πρέβεζα,Πέτρος Α.Φουρίκης,Δωδώνη,έτος έκδοσης:2007

'Στο ellines-albanoi.blogspot.com όπως και 'στο albaniatrip.blogspot.com ο φιλέρευνος και ισορροπημένος αλλά και εξισορροπητικός αναγνώστης δύναται να εντοπίση με αρκετή προσπάθεια διάκρισης και να αναγνωρίση το ψευδεπίγραφο στοιχείο από το αληθινό και κάποια ψήγματα και κόκκους ευθείας ιστορικής αλήθειας...

Η ''πλατεία'' της ευκολίας των κρίσεων και των (πρώτων) συνηθισμένων εντυπώσεων ύστερα από αυτές τις αφοριστικές και φανατισμένες κρίσεις-σκέψεις αδυνατεί να βαδίση σύμφωνα με τον κώδικα της επιστημονικής δεοντολογίας αλλά,συνάμα,και ακεραιότητας,αρτιότητας-επάρκειας,σεμνότητας και συστολής.

ΑΡΧΑΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ είπε...

*Πρόταση:αντί αυτό το τεχνητό ''εθνοκρατικό'' δημιούργημα-κατασκεύασμα ως τα σήμερον που καλείται ''S(h)qiperia''(=Αλβανία!)να εξακολουθή να έχη το συγκεκριμένο όνομα,δε θα γινόταν να αλλάξη και να μετονομασθή για όλες τις χρήσεις και προς όλες,επίσης,τις κατευθύνσεις π α γ κ ο σ μ ί ω ς ''Γετοδακοκαρπία'' ή,απλώς,έστω,εναλλακτικά,''ΓκεγκικήΚαρποδακία/Γκεγκοκαρποδακία'',σύμφωνα,πάντοτε,βεβαίως,με τη νεώτερη επιστημονική προσέγγιση και απόφανση του κ.Ευαγγελίδη και κατά τα πρότυπα,ασφαλώς,του γειτονικού ''Βαρδαριστάν/Τιτοστάν'';Τι λέτε;Άσχημη ιδέα;Πώς το βλέπετε;Δε θα 'μπορούσε να ονομάζεται έτσι,ώστε κ α ι την πατρογονική ιστορική πραγματικότητα να αποδίδη και να εκφράζη α λ λ ά κ α ι να παύση την εμπαθή και ''διεκδικητική'' πορεία του στα πολυτάραχα,πολύπαθα Βαλκάνιά ''μας'';Άλλωστε,για το είδος των,τι Κοσόβα,τι Τίρανα!Σύνορα χαλαρότατα έως ανύπαρκτα αναμεταξύ των,με το Τέτοβο και την Πριστίνα υπερδραστήριες περί της διεθνούς κατοχύρωσης του ''αλβανισμού-σκυπεταρισμού'' των!!Γι'αυτό και βλέπουμε από την ''επικαιρότητα'' των βαλκανικών εφημερίδων και Μ.Μ.Ε. που μας παρέχει ο Γιώργος Εχέδωρος τις απεγνωσμένες κοπιώδεις προσπάθειές των για ''ενοποίηση'' και ''τυποποίηση'' των διαφορετικών διαλέκτων της σκιπεταρικής των γλώσσας(=shqip!)..
Επ'ουδενί τυχαίο και αμελητέο αλλά αξιοπρόσεκτο και αξιοπερίεργο!
Οι Αλβανοσκιπετάροι,έτσι όπως γνωρίζουν να ανοικοδομούν πολυκατοικίες και διάφορα οικήματα(άξιοι συγχαρητηρίων και έχουμε χρέος να το ομολογούμε μέχρις εδώ,σε αυτή και με αυτή την περίπτωση καθότι ικανοί και καταφερτζήδες,πρόθυμοι για κάθε είδους χαμαλοδουλειές και μερεμέτια ή και ολοκληρωμένες εργολαβικές,πια,σε αυτή τη φάση,εργασίες περισσότερο από τους εντόπιους Έλληνες),έτσι είναι μαθημένοι και να φωνάζουν ''Ζήτω η Αλβανία'' ληστεύοντας καταστήματα,Τράπεζες και όποιον άλλο χώρο 'βρούν και το χωρεί ο νους και το ''τραβά'' η όρεξή των και καταστρέφοντας ως έμπειροι κατσαπλιάδες μισθοφόροι ό,τι τους προστάξουν τα αφεντικά!!
Πρέπει να τους αναγνωρίσουμε και τα δύο,διότι,αλλιώς,κατηγορούμαστε ό λ ο ι οι Έλληνες συλλήβδην,η Ε λ λ ά δ α,η Χώρα μ α ς για ''εξελληνισμό'' των καταπιεστικό(συχνό-πυκνό επιχείρημά των κ α τ ά του Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού το οποίο δείχνει σε κάθε στιγμή που περνά τη σκοταδιστική μισαλλοδοξία των α λ λ ά και το ότι οι διμερείς μας σχέσεις ο ύ τ ε χαμόγελα ξερά και αφελή είναι ο ύ τ ε υποκριτικές καιροσκοπικές χειραψίες)!
Για να υπάρξουν υγιείς διεθνείς σχέσεις και επαφές χρειάζεται από τα μέρη παιδεία και εσωτερική καλλιέργεια για μια προοδευτική και εκσυγχρονιστική διεθνή κοινωνία των ενεργών πολιτών!Αληθινή κοινωνία του μέλλοντος!
''Ευγένεια'' ψυχής με παράλληλες αδιάκοπες υπονομευτικές ενέργειες ο υ δ έ π ο τ ε έχει ακουσθή και ειπωθή από σοβαρούς ανθρώπους επιστήμονες!Η ''διεθνής'',επομένως,''κοινότητα'' ας αναλάβη τα ηνία και ας επιληφθή του ζητήματος των Αλβανοσκηπετάρων και ας μας ειπή,καταληκτικά,π ο ι ο ς χρήζει ψυχιάτρου και π ο ι ο ς είναι εκφασισμένος και αντιδημοκράτης στην περίπτωσή μας!!


ethnologic.blogspot.com/2010/07/blog-post_16.html

ΑΡΧΑΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ είπε...

Η διχοτομημένη Ήπειρος και η διχοτομημένη Κύπρος είναι δύο μακραίωνες ελληνικές πατρογονικές εστίες και αύρες γνήσιου και δυναμικού Ελληνισμού,παρά τις διώξεις και την υπονόμευση,τη διηνεκή δημογραφική αλλοίωση και τις φανταστικές δηλώσεις των αλλοδόξων πολιτικών απατεώνων περί σεβασμού προς τις ε θ ν ι κ έ ς μειονότητες,προς τους Έλληνες που επιζητούν την απελευθέρωση και την πολυπόθητη ένωση εδώ και αιώνες,αλύτρωτοι και προδομένοι,εγκαταλελειμμένοι αλλά και ά γ ν ω σ τ ο ι στο σ ύ ν ο λ ο του Ελληνικού Έθνους,στον Οικουμενικό Απόδημο απανταχού Ελληνισμό,όπως έχουμε φερ'ειπείν με το ισχυρότατο παράδειγμα των Ελλήνων συμπατριωτών μ α ς στα Σκόπια..

Η ελληνική καρδιά π ο τ έ δεν αφήνεται να λησμονεί,να αγνοεί και να προδίδει ά λ λ ε ς περιοχές εκτός Αττικού Λεκανοπεδίου που παραμένουν αδικαίωτοι και σκλαβωμένοι Έ λ λ η ν ε ς υποτεταγμένοι σε άλλα ''εθνοκράτη'' από συμβιβαστικές και μεταβατικές ''διεθνείς'' συνθήκες!Ακόμα και στην Ανατολική Ρωμυλία,ακόμη και στη σημερινή φοβική και νεοβαρβαρικά φανατισμένη μέσω Ισλάμ ''Τουρκία''!

Ένα κοινό ελληνικορωμα'ι'κό πολιτισμικό υπόβαθρο που διαπνέει τις περιοχές αυτές και το οποίο,όμως,διώκεται απηνώς,διαστρεβλώνεται και λοιδορείται από τις ιδεοληπτικές ''πολιτικές'' σκοπιμότητες εκείνων και όσων επιμένουν να ισχυρίζονται περί ύπαρξης μιας βαρύγδουπης,αληθώς,''Ethnic Albania'' με έναν ψευδώνυμο μαύρο αετό,προ'ι'όν ''πολιτικών ζυμώσεων'' ανιστορικών των 19ου και 20ού αιώνων και κάτι ανάλογου και φασιστικότατου με την ''Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti''("Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου"),έπειτα από στρατιωτική ε ι σ β ο λ ή και ε π ι β ο λ ή ''εθνοκρατικής οντότητας'' ανύπαρκτης και προστατευόμενης και ενισχυόμενης από τη ''μεγάλη,στοργική μητέρα Τουρκία''.


Τα Κόσσοβα που γεννιούνται -και σε άμεση σχέση και συνάφεια αυτό με τη Θράκη μ α ς- είναι ενδείξεις εθνικοκοινωνικής μ α ς (εποικιστικής) κατάπτωσης και χρέος κάθε Έλληνα όπου ευρεθή και όπου σταθή είναι να τα ενθυμείται,να τα υπενθυμίζη μετ'επιτάσεως σε άλλους αμνήμονες,να τα συζητή ανοιχτά και ευθέως με άλλους συμπατριώτες και να μάχεται μέσω αυτών των εθνικών τραγωδιών για ένα υγιές εθνοκοινοτικό σήμερα τιθέμενος ενάντια σε τέτοιες μισαλλόδοξες πρακτικές αλλά και συνεισφέροντας ενεργά για την προώθηση των συγκεκριμένων ζητημάτων παντού ανά τη Ελλάδι.
Τ ί π ο τ α δεν έχουμε να φοβηθούμε ως Ελληνικός Λαός,αρκεί να σταθούμε ηρωικά και μάχιμα στο ύψος των ιστορικών περιστάσεων και να αγωνισθούμε ό λ ο ι για μία ευπρεπή,σύγχρονη Ελλάδα.Ελληνική αληθινά,ομονοούσα και προοδευτική,με ανοικτόμυαλους και δημιουργικούς πολίτες χωρίς κομματικούς βέβηλους ''διαξιφισμούς'' και φατριαστικές οικογενειοκρατικές άκαμπτες δομές που απομυζούν τον εθνικό πλούτο και καταχρεώνουν τη Χώρα.

Μη σας φανούν,αναγνώστες του ιστολογίου αυτού,όσοι ερευνάτε και στοχάζεσθε τα πράγματα στην Πατρίδα,ως αλλόφρονα που επιθυμώ να ομιλώ σαν ''πολιτικός''.Καθημερινός πολίτης είμαι και εγώ που πασχίζω για την Ελλάδα γύρω μου που βλέπω μαραζωμένη και που αγωνιώ για τη μετέπειτα δεκαετιών ιστορική πορεία της..


ethnologic.blogspot.com/2010/04/blog-post_28.html

ΑΡΧΑΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ είπε...

Γνωστοποιώ κάποιες σκέψεις μου:
α.O τωρινός Σκιππετάρρης είναι πρακτικότατα και με τον πιο κραυγαλέο,αυταπόδεικτο τρόπο η έννοια του πιο ενθέρμου και διαχρονικού βιαστή,οικειοποιητή και κλέπτη της Ιστορίας μαζί με τόσα άλλα νεότευκτα έθνη βαλκανικά και δυτικοευρωπα'ι'κά..
β.Ο Τούρκος εκφράζει την αέναη ληστρική ορμή και επιδρομή του κατακτητή που σαρώνει τα πάντα στο πέρασμά του,έχοντας ως άλλοθι ή βρίσκοντας τη θρησκεία του για τον πόλεμο που διεξάγει προς τους ''απίστους'' και την κούρσεψη του βυζαντινού ελληνικού οχυρώματος των Ρωμαίων που διακαώς επιθυμεί..
γ.Ο Γάλλος,τρυφηλός και μαλθακός και ανίερος,είναι η προσωποποίηση του επενδυτή της αμπελοφιλοσοφίας και της ηθικής έκλυσης που μολύνει,ομιλώντας ευγενικότατα,τις υπόλοιπες γήινες φυλές.
δ.Ο νεποτισμός και η προδοσία ενός Εφιάλτη αναδεικνύουν εμφανέστατα μία σταθερή,πάγια παθογένεια-ψυχοπαθολογία της ελληνικής φυλής.

Όταν η σκιππεταρρική σημαία από βυζαντινή πολεμική υιοθετείται την 7η Απριλίου του 1992 ως ε θ ν ι κ ή,τότε αυτόματα έχουμε ενώπιόν μας μία ευθεία παραχάραξη,παραποίηση και οικειοποίηση της ιστορικής αλήθειας για λόγους συμφερόντων των δυτικών δυνάμεων αλλά και εξισορρόπησής των στην ευρύτερη περιοχή του Αίμου.Υπενθυμίζω πως η Σκιπερία έχει Σύνταγμα από την 28η Νοεμβρίου του 1998.Όταν ο πρίγκηπας ό λ ω ν των Η π ε ι ρ ω τ ώ ν γίνεται ''ε θ ν ι κ ό ς'' πρίγκηπας των απανταχού Σκιππετάρρηδων-Τουρκαλβανών-Καρποδακών,τότε,τουλάχιστον,αυτοί που έχουν συνείδηση έχουν χρέος να ομολογήσουν την κρυφή και εγκαταλελειμμένη επιμελώς σήμερα διεθνώς βορειοηπειρωτική αλήθεια και να καταδικάσουν και να α π ο ρ ρ ί ψ ο υ ν,να α ν α τ ρ έ ψ ο υ ν παρευθύς το νεοσύστατο αυτό νεοφασιστικό και καταδυναστικό κατασκεύασμα που ακούει στο όνομα ''Shqiperia'' και που δεν έχει κ α μ ί α θέση όχι μόνο για να εξακολουθεί να καταπιέζει τους Έλληνες της Βορείου Ηπείρου αλλά ούτε καν για να προσφέρη κάτι αξιόλογο π ο λ ι τ ι σ μ ι κ ά στο παγκόσμιο στερέωμα.

Mερικά συγκεντρωτικά στοιχεία περί της γλώσσης και του ιστορικού φαινομένου των Σκιπετάρων-Καρποδακών από τετράδιό μου:

α.Η βόρεια γκεγκική αλβανική διάλεκτος είναι βίαιη ενώ η επίσημη τοσκική του Νότου (κάτω από τα Τίρανα) πιο στερεοτυπική.
β.Κάπου είχα βρη κατά το παρελθόν και το είχα σημειώση - θα ήθελα,εδώ,μία απάντηση,μία επιβεβαίωση ή διόρθωση από μέρους σας- ότι το ''sqiptar'' είναι παραφθορά του λατινικού ρήματος ''excipere''.
γ.Οι Μιρδίτες είναι μία γηγενής αλβανική βόρεια φυλή χριστιανική που κατοικεί τη Βόρεια Σκιπερία στη λεγόμενη Μιρδιτία ή Μιρδιτιά.
δ.Ελπίζω όλοι οι συνετοί Έλληνες πως γνωρίζουν ή,τουλάχιστον,υποψιάζονται πως οι τωρινοί αλλοιωμένοι Σκιπετάροι ως γνήσιοι σωβινιστές προσπαθούν να οικειοποιηθούν και σταδιακά να εξαλβανίσουν την ε λ λ η ν ι κ ή αρβανιτική διάλεκτο..
ε.Όταν ο Αλβανός γεννήθηκε στη γη,ο Θεός σφύριζε στον ουρανό Του!
στ.Η αλβανική παλαιότερα γραφόταν με διάφορα αλφάβητα (σλαβικό,ελληνικό,τουρκικό,αραβικό,μεικτά και ιθαγενή αλφάβητα).Από το 1908 γράφεται με λατινικούς χαρακτήρες.
ζ.Έχω βρη,ακόμη,πως το ''sqiptar'' προέρχεται από την αρχαιοελληνική λέξη ''σκιππέτον'' που σημαίνει ''όπλο'',δηλαδή,εννοώντας πως οι Αλβανοί του σήμερα ήσαν κατά το παρελθόν κατά καιρούς και χρόνους ποικίλους οπλοφόροι και μισθοφόροι πολεμιστές σε πολύνεκρες και σφοδρές μάχες..

Το ''αλβανικό'' κράτος δημιουργήθηκε κάτω από πολεμικές και επεκτατικές συγκυρίες των Μεγάλων Δυνάμεων της ευρύτερης περιοχής και ό χ ι κατόπιν επανάστασης κατά των Οθωμανών.

Οι ''Αλβανοί'' έχουν το θάρρος,το θράσος καθώς και το ''ιερό καθήκον'',όμως,να μυθοπλάττουν όχι μόνο το παρελθόν των για να ευσταθούν στο παρόν αλλά και αυτό το τελευταίο για να φαίνονται ως ''έθνος'',ως ''εθνοκράτος ενιαίο'' διεθνώς.

ΑΡΧΑΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ είπε...

Το σπουδαιότερο από τα έργα του μεγάλου διδασκάλου του Γένους των Ελλήνων Θεοδώρου του Αναστασίου Καβαλιώτη είναι η "Πρωτοπειρία" που τυπώθηκε στη Βενετία το 1770 με δαπάνη του Μοσχοπολίτη Γεωργίου Τρίκουπα Κοσμήκη.Περιέχει λεξικό Νεοελληνικό-Κουτσοβλάχικο-Αλβανικό 1200 λέξεων,που έθεσε τις πρώτες βάσεις της Αλβανολογίας,όπως έγραψε ο Ευλόγιος Κουρίλας.Το λεξικό αυτό ήταν πολύ χρήσιμο στα μέρη εκείνα όπου ζούσαν τόσοι ξενόφωνοι.Έγραψε ακόμη "περί της εν Μοσχοπόλει Ακαδημίας" και -κάτι πολύ σπουδαίο- μετέφρασε στην αλβανική γλώσσα την Καινή Διαθήκη.Αν η πληροφορία αυτή του Σάθα είναι αληθινή,τότε ο Καβαλιώτης,πρέπει να θεωρείται από τους μεγαλύτερους ευεργέτες του Αλβανικού λαού.

(Η ενδιαφέρουσα συγκεκριμένη πληροφορία ευρίσκεται 'στο http://11dim-kaval.kav.sch.gr/main/roads/kavaliotis.htm και την ανεκάλυψα ερευνώντας για περισσότερα στοιχεία για το ''Μοσχόπολη'' στο google)


Περί το 1891 ο Gustav Meyer δήλωσε στο ετυμολογικό του λεξικό ότι από τις 5.140 ρίζες λέξεων 400 μόνον ήσαν από τον γνήσιο αλβανικό κορμό,ότι 1420 ήσαν λατινογενείς,540 σλαβονικές,1180 τουρκικές,840 ε λ λ η ν ι κ έ ς και υπέρ τις 700 απροσδιόριστες(η πληροφορία αυτή,μεταγλωττισμένη από τα αγγλικά,από το http://www.jstor.org/pss/408833).

Στο dictionary.sensagent.com 'βρήκα κ α ι την π ι θ α ν ή εκδοχή από άλλους -αόριστα,έτσι- ιστορικούς και μελετητές πως η καταγωγή των σημερινών Αλβανών είναι θρακική ή,ακόμα,προέρχονται από την περιοχή Ντάτσια της Ρουμανίας βορειότερα..
Επίσης,να αναφέρω ότι,σύμφωνα με τις πηγές της ίδιας ιστοσελίδας,η έωλη επιχειρηματολογία περί Ιλλυριών διατυπώθηκε για π ρ ώ τ η φορά το 1774 από τον Γερμανό Θούνμαν.



Yπενθυμίζω κάποια ιστορικά στοιχεία για να μην λησμονούμε ποιος καταδίκασε τους Βορειοηπειρώτες Έλληνες στην ένταξη στη Shqipnia:
α.Η Κορυτσά και το Αργυρόκαστρο,παρότι κατελήφθησαν από ελληνικά στρατεύματα με τη συναίνεση Βρετανίας,Γαλλίας και Ρωσίας,την 24 Οκτωβρίου του 1914,κατελήφθησαν από τη Γαλλία και την Ιταλία αντιστοίχως,ύστερα,πάλι,από συγκατάθεση των Δυνάμεων της Εγκάρδιας Συνεννόησης..
β.Από πλευράς των οι Ιταλοί είχαν επιβάλη κατοχικό καθεστώς ακόμη και στα Ιωάννινα τότε από όπου αναγκάστηκαν τελικά να αποχωρήσουν!
γ.Το Βορειοηπειρωτικό ζήτημα δ ε ν κατοχυρώνεται νομικά από καμία ουσιαστικά μεταπολεμική διεθνή πράξη εκτός από τη διεθνή Διάσκεψη των τεσσάρων νικητριών δυνάμεων στο Παρίσι το 1946(Η.Π.Α.,Σοβιετική Ένωση τότε,Βρετανία,Γαλλία),όπου και εκεί δεν είχαμε ευτυχή κατάληξη με ικανοποίηση του αιτήματος της Ελλάδος για αυτονόμηση και προσάρτηση της Β.Ηπείρου στην Ελλάδα,με συνέπεια η μεθοριακή γραμμή μεταξύ Ελλάδος και Σκιπερίας να υφίσταται μόνο de facto και ό χ ι de jure!


ethnologic.blogspot.com/2010/04/blog-post_12.htm

ΑΡΧΑΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ είπε...

Επιπροσθέτως,για μία συνολική θεώρηση του καινοφανούς φαινομένου των και της κατάστασης,το ακόλουθο από το ethnologic.blogspot.com/2010/04/blog-post_19.html:

H νοσηρότατη αναμόχλευση και ανακίνηση του θέματος των Μωαμεθανών Αλβανοτσάμηδων αποτελεί πάγια και μόνιμη αιχμή του δόρατος της Σκιπερίας έναντι της Ελλάδος.
Η ε λ λ η ν ι κ ή Τσαμουριά,η περιοχή του ποταμού Θύαμη-Καλαμά αριθμούσε το 1923 20.319 Μουσουλμάνους με μητρική γλώσσα τα ασχημάτιστα και αδιαμόρφωτα σκιπταρικά σε σύνολο 60.705 κατοίκων της όλης περιοχής,ενώ σύμφωνα με την απογραφή του 1928 ήσαν 17.008 και,τέλος,το 1940 μόνο 16.661 πρόσωπα.Οι Μωαμεθανοί Αλβανοτσάμηδες δεν είχαν ουδόλως ''αλβανική'' εθνική συνείδηση,τουλάχιστον ω ς το 1925.
Η αλλοίωση του γηγενούς ε λ λ η ν ι κ ο ύ θεσπρωτικού πληθυσμού υπήρξε σταθερά εχθρική αντίληψη και στάση των,υποκινημένοι από την ''πρωτεύουσα'' Τίρανα και συμπράττοντας,προς τούτο,με τους φασίστες και ναζιστές του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.
Σήμερα, η αλβανική κυβέρνη­ση προσπαθεί να χρησιμοποιήσει τους Τσάμηδες ως αντίβαρο στους Βορειοηπειρώτες. Η από­πειρα αυτή βασίζεται, κυρίως, στην άγνοια και λήθη που χαρα­κτηρίζουν την ελληνική πλευρά. Τονίστηκε ποτέ από την Αθήνα ότι οι Έλληνες της Βορείου Ηπείρου αποτελούν ε θ ν ι κ ή και όχι γλωσσική ή θρησκευτική μειονότητα; Υπογραμμίστηκε πως οι Μουσουλμάνοι της Τσαμουριάς εξαιρέθηκαν από την ανταλλαγή των πληθυσμών εξαι­τίας της καλής θέλησης των ελλήνων ιθυνόντων; Ειπώθηκε με σαφήνεια ότι δεν υφίσταται ούτε μία διεθνής πράξη που να αναγνωρίζει τους Τσάμηδες ως μειονότητα;

Αν η ελληνική κυβέρνηση δεν τα έχει πει ακόμη όλα αυτά, τι περιμένει για να τα πει;
(τα στοιχεία ερεύνησα από το history-of-macedonia.com και το άρθρο του κ.Δημ.Μιχαλόπουλου,επικούρου καθηγητή της Διπλωματικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης στην κατηγορία ''Albanian Propaganda'')

ΑΡΧΑΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ είπε...

Το πρόβλημα 'στην άσκηση εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδος εκκινείται από μιαν ανερμήνευτη φοβικότητα και διστακτικότητα,από ένα,θα έλεγα,διάχυτο αίσθημα δουλικότητας και μια διάθεση και προδιάθεση υποταγής και συμμετοχής μας σε υπερεθνικά σύνολα(π.χ.η Ε.Ε.)με μία ά ρ ν η σ η,παράλληλα,να εγγυηθή η πολιτική ελίτ της χώρας την ασφάλεια των πολιτών της και τη συνακόλουθη περιαγωγή μας σε ιδιότυπο καθεστώς προτεκτοράτου,όπως σημειώνει 'στο εξαιρετικό βιβλίο του (και) ο κ.Κόλμερ.

'Στην περίπτωση,δε,της αμερικανοτουρκόφιλης Σκιπερίας έχουμε οφθαλμοφανώς ένα τυπικότατο νεοελληνικό δείγμα μιας άτακτης,χ ω ρ ί ς μάχη,υποχωρητικότητάς μας απέναντι σε ό,τι αποκαλούσαμε κάποτε άλλοτε ''Βορειοηπειρωτικό Ελληνισμό'',αδούλωτο και μαχητικό για τα δ ι ε θ ν ή δίκαιά του κατέναντι του φασιστοσταλινικού βαλκανικού κατασκευάσματος-εφευρήματος της Shqiperia,και που τώρα έχουμε α π ο δ ε χ θ ή να ονομάζουμε ''Ελληνική μειονότητα της Αλβανίας'' ή,έτσι αορίστως,''Έλληνες της Αλβανίας'' ή ''Ελληνική Κοινότητα'' ή,το πιο τραβηγμένο,''Ελληνική διασπορά 'στην Αλβανία(!!)''.Μια αλβανοφιλία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας χωρίς όρους,προ'υ'ποθέσεις αλλά και όρια και συστολές,περιστολές,ως προς την ανόητη και εκ του ασφαλούς,ασφαλέστατα,φρασεολογία του.

Mε αφορμή το αίσχιστο ''Shqiperia etnike h i s t o r i k i s h t'' αυτού του γνωστού και μη εξαιρετέου αλυτρωτικού χάρτη των ανασφαλών Αλβανοσκιππετάρρηδων ενώπιον της ελληνοσερβικής ''απειλής'' που ανέκαθεν τους έσκιζε τα σωθικά και σπλάγχνα και τους βασάνιζε καταδιωκτικά την εύπλαστη καρδιά,ένα ευσύνοπτο σχόλιο κάτωθι που ετέθη και αλλαχού για την υπόθεση την κουραστική που λέγεται ''Αλβανία'' και ''Αλβανοί'' που μας ψευδοταλαιπωρεί ε θ ν ο κ ο ι ν ω ν ι κ ά αλλά και μας δείχνει την ανάγκη να 'δούμε την Ελληνική Πατρίδα 'στην ο λ ό τ η τ ά της και να την υ π ε ρ α σ π ι ζ ό μ ε θ α με κάθε μέσο και σε κάθε περίσταση.

H τεχνολογική δυνατότητα από εδώ από το μπλογκ μάς προσφέρει τη θαυμάσια ευκαιρία της απομυθοποίησης της ιστορίας για το σκιππεταρρικό ''έθνος''(το λεγόμενο έτσι,σήμερα,από τους Κοσσοβάρους παρα'ι'στορικούς απατεώνες ή και,κυρίως,από τους Αλβανοσκιππετάρρηδες του τωρινού κράτους που καταδιώκει και δολοφονεί τους Έλληνες της ενιαίας Ηπείρου ακόμη και 'στον αιώνα μας!!).Ό Σ Ο ΚΑΙ ΑΝ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ ΤΗΝ ΚΟΡΥΤΣΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ (ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α),Δ Ε ΘΑ 'ΜΠΟΡΕΣΟΥΝ Π Ο Τ Ε ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΟΥΝ Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Α ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΟΥΝ ΤΗ Δ Ι Ε Θ Ν Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΚΑΙ Α Π Ο Μ Ο Ν Ω Σ Η ΤΩΝ.Ο αρπακτικός και κατσαπλιάδικος χαρακτήρας των αναγεννάται υπό τη νέα (μεταχοτζική και ''εκδημοκρατισμένη'') μ υ θ ι σ τ ο ρ ί α μιας εντελώς αφύσικης και αδιανόητης,άκρως τ υ ρ α ν ν ι κ ή ς ''φυσικής Αλβανίας''(!!).Τα Τίρανα μιμούνται πλήρως και τελείως τα Σκόπια και την Άγκυρα α λ λ ά οι Έ λ λ η ν ε ς δε βλέπουν την ώρα και τη στιγμή για να εκμηδενίσουν απολύτως ολάκερη την άθλια προπαγάνδα των!
Τα λ α τ ι ν ι κ ά τούς έδωσαν ζωή και οι Παπικοί,μαζί με τους Μωαμεθανούς (Χοτζάδες,Μπαμπάδες-Ιμάμηδες και Δερβίσηδές των σε απόλυτη σύμπραξη και αγαστή συνεργασία και σύμπνοια με τους Παπολατίνους Ιταλούς καθώς και τους Αυστροούγγρους και Ολλανδούς)και τα ε λ λ η ν ι κ ά τις θεμελιώδεις έννοιες της ζωής και ύπαρξής των και αυτοί πτύουν 'στον κόρφο των και από καιρού εις καιρόν τα λακτίζουν,επιζητώντας γ ε ν ο κ τ ο ν ι κ ά να εξαλβανίσουν τα π ά ν τ α!Για ποιο έ θ ν ο ς να 'μιλήσουμε,αδέλφια;Oρδές β α ρ β ά ρ ω ν μισαλλοδόξων είναι!Δ ε ν το βλέπετε;Δεν το αντιλαμβάνεσθε;Aναλογισθήτε και αναστοχασθήτε το και μόνοι σας.Τι είναι η Shqiperia πέρα από ένα φ α σ ι σ τ ι κ ό (ανθελληνικό) κ α τ α σ κ ε ύ σ μ α των δυτικών ''Μεγάλων'' Δυνάμεων,ανάχωμα κατέναντι της ελληνικότατης Ηπείρου μ α ς ή,αλλιώς,ένα παράρτημα των εξ Αγκύρας ορμωμένων λύκων;

ethnologic.blogspot.com/2010/12/blog-post_17.html

ΑΡΧΑΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ είπε...

Mελετήσατε ιδιαιτέρως και τον επόμενο σύνδεσμο:ethnologic.blogspot.com/2010/06/blog-post_18.html.

ΑΡΧΑΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ είπε...

ff

ΑΡΧΑΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ είπε...

Συγγνώμη για το προηγούμενο κορακίστικο διότι είχα κάποιο πρόβλημα 'στον υπολογιστή και 'θεωρούσα πως είναι αδύνατο να το εμφανίση.

ΑΡΧΑΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ είπε...

Eπειδή τα ψεύδη των είναι διάχυτα και πολλά και όζουν και επειδή,ακριβώς,επιχειρούν να σχηματίσουν ένα βόρβορο προπαγανδιστικής μυθολογίας σχετικά με την εθνολογική των προέλευση,τα κάτωθι στοιχεία αναδεικνύονται και αποδεικνύονται ακαταμάχητα 'σε διεθνές,πια,επίπεδο και ακλόνητο,απόρθητο οχυρό για το θρυμματισμό της φασιστικής των νοοτροπίας που αποπειρώνται πολλάκις να επιβάλλουν παγκοσμίως.Όσο και να στέργουν οι εντόπιοι υποστηρικτές και υποκινητές των,η ιστορική αλήθεια έρχεται να επιβεβαιώση την επιστημονική των ανεντιμότητα και προπέτεια.

ethnologic.blogspot.com/2010/08/blog-post_28.html

ethnologic.blogspot.com/2010/06/blog-post_27.html

ethnologic.blogspot.com/2010/06/blog-post_20.html

ethnologic.blogspot.com/2010/02/200.html

ethnologic.blogspot.com/2010/02/6_07.html

ethnologic.blogspot.com/2010/02/6.htm

ethnologic.blogspot.com/2010/02/5.html

ethnologic.blogspot.com/2010/02/4.html

ethnologic.blogspot.com/2010/02/3.html

ethnologic.blogspot.com/2010/02/2.html

ethnologic.blogspot.com/2010/01/1_30.html

ethnologic.blogspot.com/2009/12/thracians.html

ethnologic.blogspot.com/2009/12/blog-post_06.html

ethnologic.blogspot.com/2009/11/blog-post_07.html

ethnologic.blogspot.com/2009/11/blog-post.html

ethnologic.blogspot.com/2009/09/blog-post_29.html