Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2012

Ποιοὶ καὶ ΓΙΑΤΙ φοβοῦνται τοὺς ἀγνοουμένους τοῦ 1974;

Ἐπανέρχομαι στὸ θέμα τῶν μαζικῶν τάφων Ἑλλήνων, ποὺ ἀνακαλύπτονται συνεχῶς στὴν Κύπρο καὶ καταδεικνύουν τὴ βαρβαρότητα τοῦ τουρκικοῦ στρατοῦ καὶ τῶν Τουρκοκύπριων παραστρατιωτικῶν τὸν Ἰούλιο καὶ τὸν Αὔγουστο τοῦ 1974.
  Ἡ τουρκικὴ κυβέρνηση ἀπὸ τὸ 1974 ὡς σήμερα καταβάλλει ἐπίμονες προσπάθειες γιὰ νὰ ἀπαλλαγεῖ ὁ στρατός της ἀπὸ κάθε κατηγορία γιὰ ἐγκλήματα πολέμου. H Ἀθήνα καὶ ἡ Λευκωσία πρέπει νὰ εἶναι προσεκτικὲς καὶ νὰ κάνουν πᾶν τὸ δυνατὸν γιὰ τὴ διακρίβωση τῆς ἀλήθειας. 
Ἀπαιτεῖται μεγαλύτερη πίεση, διότι ἡ Τουρκία ἀξιοποιεῖ τὶς συμμαχίες της γιὰ νὰ ἀποκρυβεῖ ἡ ἀλήθεια. Γιὰ τοῦ λόγου τὸ ἀσφαλές, καταθέτω ὁρισμένα κρίσιμα γεγονότα καὶ ἐρωτήματα:
Γιατί μόλις ἀνακαλύφθηκε ὁ μαζικὸς τάφος Ἑλληνοκυπρίων στὴ Μία Μηλιὰ ἡ κυβέρνηση τοῦ Δημήτρη Χριστόφια ἀπέλυσε τέσσερις ἐπιστήμονες ἐξ Ἑλλάδος, ποὺ ἐργάζονταν γιὰ τὴν ἀνακάλυψη καὶ ταυτοποίηση τῶν ὀστῶν; Ἡ ἐπιστολὴ ἀπόλυσης ἀναφέρεται σὲ πολιτικοὺς λόγους. Μήπως πίεσαν οἱ Τουρκοκύπριοι ποῦ μετέχουν στὴ Διεθνῆ Ἐπιτροπὴ Ἀγνοουμένων, δηλαδὴ ἡ Ἄγκυρα ποῦ εἶναι ἀπὸ πίσω...
τους; Καὶ γιατί ἡ ἀριστερὴ διακυβέρνηση Χριστόφια δὲν στήριξε τοὺς ἐξ Ἑλλάδος ἀνθρωπολόγους καὶ ἀρχαιολόγους ποῦ ἔκαναν ἐπιστημονικὰ τὴ δουλειά τους;
Γιατί διεκόπη ἡ χρηματοδότηση ἀπὸ τὸν ΟΗΕ τοῦ προγράμματος ταυτοποίησης τῶν ὀστῶν μέσω DNA;
Ὑπῆρξε μία περίεργη διαμάχη τῆς Διεθνοῦς Ἐπιτροπῆς Ἀγνοουμένων μὲ τὸ Ἰνστιτοῦτο Γενετικῆς καὶ Νευρολογίας στὴ Λευκωσία. Δὲν γνωρίζω τὰ αἴτια, πάντως σήμερα γιὰ νὰ βρεθεῖ ἡ ταυτότητα τοῦ νεκροῦ τὰ λείψανα μεταφέρονται στὴ Βοσνία! Ποιοὶ ἄφησαν τὸ πρόγραμμα νὰ μεταφερθεῖ ἀπὸ τὴν Κύπρο στὴ Βοσνία;
Φαίνεται ὅτι βοήθησε καὶ ἡ παρουσία πολλῶν ἰσλαμικῶν χωρῶν στὸν ΟΗΕ. Δυστυχῶς, ὅταν οἱ θύτες εἶναι χριστιανοὶ ὀρθόδοξοι Σέρβοι καὶ τὰ θύματα μουσουλμάνοι Βόσνιοι, ὁ ΟΗΕ ρίχνει πολλὰ χρήματα γιὰ τὴ διερεύνηση τῆς τύχης τῶν ἀγνοουμένων. Ὅταν οἱ θύτες εἶναι μουσουλμάνοι Τοῦρκοι καὶ τὰ θύματα Ἕλληνες ὀρθόδοξοι στὴν Κύπρο, τότε οἱ μεγάλοι διεθνεῖς ὀργανισμοὶ δείχνουν ἐντυπωσιακὰ μειωμένο ἐνδιαφέρον!
Γιατί δὲν μάθαμε περισσότερες λεπτομέρειες γιὰ τὰ ὀστᾶ Ἑλληνοκύπριων ἀγνοουμένων -ἴσως καὶ στρατιωτῶν ἐξ Ἑλλάδος- ποῦ βρέθηκαν πρὸ μηνῶν στὶς τουρκικὲς φυλακὲς τοῦ Ντιαρμπακίρ; Ὑπάρχει ἡ σχετικὴ
καταγγελία τῆς Κύπριας εὐρωβουλευτοῦ Ἑλένης Θεοχάρους. Μήπως οἱ κυβερνήσεις Ἑλλάδας καὶ Κύπρου πρέπει νὰ πιέσουν γιὰ νὰ λάμψει ἡ ἀλήθεια;

Γιὰ νὰ ἀποφύγει κάθε ἐμπόδιο στὴν εὐρωπαϊκή της πορεία καὶ γιὰ νὰ μὴ δεῖ τοὺς στρατιωτικούς της νὰ προσάγονται σὲ Διεθνὲς Ποινικὸ Δικαστήριο, ἡ Ἄγκυρα φρόντισε νὰ παρουσιάσει τὸν Ἀττίλα 1 καὶ 2 σὰν μία ἐσωτερικὴ διαμάχη Ἑλληνοκυπρίων καὶ Τουρκοκυπρίων. Ὅμως πρόκειται περὶ εἰσβολῆς μίας χώρας σὲ ἄλλο ἀνεξάρτητο κράτος
Στὶς 6 Αὐγούστου 1974, μεταξύ της πρώτης καὶ τῆς δεύτερης εἰσβολῆς, ὁ «σοσιαλιστὴς» τότε πρωθυπουργὸς τῆς Τουρκίας Ἐτσεβὶτ διεμήνυσε στοὺς διεθνεῖς ὀργανισμοὺς ὅτι δὲν ἰσχύει ἡ Σύμβαση τῆς Γενεύης γιὰ τὴν προστασία ἀμάχων, ἐπειδὴ στὴν Κύπρο τὸ πρόβλημα εἶναι ἐσωτερικό. 
Ἀργότερα ὁ Τουρκοκύπριος ἡγέτης Ραοὺφ Ντενκτᾶς προσπάθησε νὰ ρίξει τὸ βάρος τῶν φόνων σὲ ἄτακτους Τουρκοκυπρίους ὥστε νὰ μὴν ἐπιρριφθεῖ εὐθύνη στὸν τακτικὸ τουρκικὸ στρατό. Ὅμως ὑπάρχουν πολλὲς μαρτυρίες Τούρκων στρατιωτικῶν ποὺ μετεῖχαν στὶς δύο ἐπιχειρήσεις «Ἀττίλας» καὶ παραδέχονται τὰ ἐγκλήματα κατὰ ἀμάχων καὶ αἰχμαλώτων.

Συγκλονιστικὲς μαρτυρίες Τούρκων ἀξιωματικῶν γιὰ τὰ ἐγκλήματα τοῦ Ἀττίλα δημοσιεύει ἡ Τουρκάλα συγγραφεὺς Ἐρὸλ Μουτετζιμλὲρ στὸ βιβλίο τῆς «Κύπρος, τὸ νησὶ πρὸς πώληση. Ἄγνωστες πτυχὲς ἀπὸ τὴν Εἰρηνευτικὴ Ἐπιχείρηση Κύπρος». 
 Αὐτὰ καὶ πολλὰ ἄλλα στοιχεῖα κατέθεσε στὶς 25.5.2012 ἡ Κύπρια πρέσβειρα στὸ Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης Θεοδώρα Κωνσταντινίδου καὶ κατήγγειλε τὴν ἀπροθυμία τῆς Τουρκίας νὰ συνεργαστεῖ γιὰ τὴ διακρίβωση τῆς τύχης τῶν ἀγνοουμένων.
Ἡ ὁποιαδήποτε λύση τοῦ Κυπριακοῦ δὲν μπορεῖ νὰ βασίζεται σὲ ψεύδη εἰς βάρος τῶν νεκρῶν του 1974. 
Οἱ εὐθύνες τοῦ τουρκικοῦ στρατοῦ πρέπει νὰ ἀναδειχθοῦν.
Τοῦ Κωνσταντίνου Χολέβα
ἐφημερίδα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια: