Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2012

Πολιτική αγωγή εναντίον του Χριστόφια για τη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία

Πολιτική αγωγή εναντίον του Προέδρου Χριστόφια ως συνομιλητή στις διακοινοτικές συνομιλίες κατέθεσαν στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας 42 πρόσωπα, οι 3 από τους οποίους αντιπροσωπεύουν τρία διαφορετικά σωματεία με 300 μέλη το καθένα, που ζητούν από το δικαστήριο να


εκδώσει διάταγμα που να απαγορεύει στον κ. Χριστόφια να προωθεί τη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία και να συζητεί προτάσεις για το περιουσιακό και τη διακυβέρνηση που «παραβιάζουν πολιτικά δικαιώματα όπως και το απόλυτο

Δεν ζητείται άρση της ασυλίας

Την αγωγή, που είναι πρωτοφανής στα πολιτικά και νομικά δεδομένα της Κύπρου, υπογράφουν η Κίνηση για Ελευθερία και Δικαιοσύνη στην Κύπρο, ο Πάνος Ιωαννίδης, η Κλαίρη Αγγελίδου και ο Χάρης Φεραίος, με δικηγόρο τους τον Λουκή Λουκαΐδη, πρώην Β. Γενικό Εισαγγελέα και δικαστή του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Όπως ανέφερε στη «Σ» ο κ. Λουκαΐδης, «η αγωγή στρέφεται εναντίον του κ. Χριστόφια ως συνομιλητή, άρα δεν χρειάζεται να ζητήσουμε άρση της ασυλίας του, αφού δεν έχει ασυλία ως ιδιώτης».

Πρόσθεσε ότι αν ο κ. Χριστόφιας επικαλεσθεί την ιδιότητά του ως Προέδρου της Δημοκρατίας, τότε υπόλογος είναι η Κυπριακή Δημοκρατία βάσει του Συντάγματος και έτσι ζητούμε αποζημιώσεις από την Κυπριακή Δημοκρατία αν η Κυπριακή Δημοκρατία επικαλεσθεί την ιδιότητά του ως Προέδρου. Σύμφωνα με το Σύνταγμα, η Δημοκρατία είναι υπόλογη για οποιαδήποτε παράνομη και άδικη πράξη οποιασδήποτε Αρχής της Δημοκρατίας».


Σε βάρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Με την αγωγή, που στρέφεται και εναντίον του Γενικού Εισαγγελέα, οι ενάγοντες ζητούν κατά λέξη:

«1. Δήλωση του δικαστηρίου ότι ο πρώτος εναγόμενος (Δ. Χριστόφιας), ενεργών υπό την ιδιότητά του ως συνομιλητής εκ μέρους των Ελλήνων Κυπρίων στις διακοινοτικές συνομιλίες προάγει, προωθεί πολιτική και/ή προβαίνει σε δεσμευτικές προτάσεις για την ανασύσταση του κυπριακού κράτους, οι οποίες είναι σε βάρος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των εναγόντων Ελλήνων Κυπρίων πολιτών και είναι ασυμβίβαστες με διεθνείς Συνθήκες για ανθρώπινα δικαιώματα και αρχές του Διεθνούς Δικαίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεσμεύουν το κυπριακό κράτος όπως είναι συγκεκριμένα-

(ι) Η πρόταση και η προώθησή της γραπτώς και προφορικά για "Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία", σύμφωνα με την οποία το υπάρχον κυπριακό κράτος θα διαιρεθεί σε δύο περιφέρειες που θα διοικούνται ξεχωριστά από Τούρκους και Έλληνες Κυπρίους αντιστοίχως, η πρόταση για εκ περιτροπής Προεδρία Ελληνοκύπριου και Τουρκοκύπριου, και οι προτάσεις για τη διακυβέρνηση και κατοίκηση των Κυπρίων που στηρίζονται πάλι σε φυλετικά κριτήρια. Όλες οι εν λόγω προτάσεις είναι ασυμβίβαστες με την απαγόρευση φυλετικών διακρίσεων ή διακρίσεων σε σχέση με πολιτικά και άλλα ανθρώπινα δικαιώματα που απαγορεύονται από τη Διεθνή Σύμβαση την Αφορώσαν εις την Εξάλειψη Πάσης μορφής Φυλετικής Διακρίσεως και τον Κυρωτικό Νόμο 12 του 1967, από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ιδιαίτερα από το Πρωτόκολλο 12 της Σύμβασης και από το Σύμφωνο για τα Αστικά και Πολιτικά Δικαιώματα, άρθρα 25 και 26».

Οι παράνομοι χρήστες ιδιοκτησίας

Περαιτέρω, οι ενάγοντες ζητούν κατά λέξη:

«ii) Οι προτάσεις και η προώθησή τους που επιβαρύνουν περιουσίες νομίμων ιδιοκτητών Ελλήνων Κυπρίων στα κατεχόμενα αναγνωρίζοντας (χωρίς μάλιστα τη συγκατάθεση των ιδιοκτητών που περιλαμβάνουν και ορισμένους ενάγοντες) δικαιώματα σε παράνομους χρήστες, Τούρκους, Κυπρίους και Τούρκους εποίκους από την Τουρκία που είναι επίσης ασυμβίβαστες με το δικαίωμα ιδιοκτησίας όπως κατοχυρώνεται στην πιο πάνω Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τη Σύμβαση της Γενεύης του 1949, που απαγορεύει τον εποικισμό σε κατεχόμενη περιοχή από την κατέχουσα χώρα.

2. Στην έκταση που ο εναγόμενος 1 (Δ. Χριστόφιας) τυχόν επικαλείται ή χρησιμοποιεί την ιδιότητά του ως Προέδρου της Δημοκρατίας για τις πιο πάνω ενέργειές του-

(ι) Δήλωση του Δικαστηρίου ότι η Κυπριακή Δημοκρατία μέσω του Προέδρου αυτής παραβιάζει τα δικαιώματα των Ελλήνων Κυπρίων πολιτών κατά τρόπο ασυμβίβαστο με διεθνείς Συνθήκες για ανθρώπινα δικαιώματα και αρχές του Διεθνούς Δικαίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεσμεύουν το κυπριακό κράτος όπως αναφέρεται πιο πάνω.

(ιι) Γενικές αποζημιώσεις σύμφωνα με το άρθρο 172 του Συντάγματος εξού και η προσθήκη στην παρούσα αγωγή του εναγομένου 2 (Γενικού Εισαγγελέα).

3. Διάταγμα του Δικαστηρίου που να απαγορεύει στον εναγόμενο 1 υπό την ιδιότητά του ως συνομιλητή εκ μέρους των Ελλήνων Κυπρίων στις διακοινοτικές συνομιλίες ή/και σε εκπρόσωπο ή Αρχή της Δημοκρατίας ως ο εναγόμενος 1, από του να ενεργεί κατά τον πιο πάνω παράνομο τρόπο εις βάρος των νομίμων δικαιωμάτων και συμφερόντων των εναγόντων Ελληνοκυπρίων πολιτών.

2. Οποιανδήποτε άλλη δίκαιη/ορθή θεραπεία ήθελε κρίνει πρέπουσα το Δικαστήριο».
sigmalive
 Το είδαμε εδώ 


Με χαρά διαπιστώσαμε ότι στην αγωγή για προάσπιση των δικαιωμάτων μας και της ελληνικότητας της νήσου συμμετέχει και ο ΕΦΑΕΠΘ:

Διαβάστε σχετικά:

Συμμετοχή ΕΦΑΕΦΠ στην αγωγή εναντίον του ‘ε/κ συνομιλητή‘ στο Εθνικό μας ζήτημα


Δεν υπάρχουν σχόλια: