Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2012

Οι Έλληνες για τους Έλληνες...

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

κατά παντός επιβουλευόμενου το

ΕΘΝΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

____________________________________________

Με άμεση εφαρμογή από σήμερα,

ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

· κυπριακά και ελλαδικά προϊόντα

· ελλαδικούς και κυπριακούς προορισμούς για διακοπές

και ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΕΣ

της Κύπρου, της Ελλάδας και του απανταχού ελληνισμού.

_______________________________________________________

Οι Έλληνες γνωρίζουν τον τρόπο…

_____________________________________

Κίνηση για ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ & ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Δεν υπάρχουν σχόλια: