Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2013

Κυπριακές Εκλογές 2013: "Οἱ Ἕλληνες τοῦ κόμματος"

Ἕλληνες τῆς περίστασης τζιαί  Ἕλληνες τῆς μόδας
π’ ἀκολουθοῦν ὅ,τι τούς πεῖ τό κόμμαν κατά πόδας.
Τούτοι πού ποτυλίουσιν τήν Γαλανήν Σημαῖαν
ὅποτε ἔσιει ἐκλογές τζιαί ντύννουνται ὡραῖα,
νομίζουν πώς ἡ χρήση της ἐννά πανηγυρίζουν,
στήν μάππαν τζιαί στές ἐκλογές, τῆς νίκης ἄμα ‘τζίζουν.
Οἱ a la carte οἱ Ἕλληνες ἀννοίουν τήν Σημαῖαν
μέ ἐντολήν τοῦ κόμματος, εἰς τ’ ἀρχηγοῦ τήν θέαν.
Ἐν γιά τήν διαδήλωσην ἡ Γαλανή Σημαῖα
τζιαί γιά τό μνῆμαν τοῦ νεκροῦ γιά Ἱερήν Ἰδέα.
Ἕλληνες τῆς παράστασης τζι’ Ἕλληνες τῆς βιτρίνας
πού τούς ξοβάφφει πιόν τό μπλέ ὅσσον νά φκεῖ ὁ μήνας.
Τζι’ ἄμα τελειώννουν ἐκλογές, στρέφουνται στά τζιελλιά τους,
διπλώννουν τήν Σημαῖαν τους, κλείουνται στά πετσιά τους.
Ρουφοῦν τήν γλῶσσαν τους ξανά, γίνουνται πάλαι ἀρνούθκια,
σιύφκουν τήν τζιεφαλούαν τους τζιαί μοιάζουσιν μαρτούθκια.
Ἐκάμαν τό καθήκον τους, ψηφίσασιν τόν Λίκον
τζιαί στρέφουνται στήν στάνην τους, εἰς τόν ζεστόν τους οἶκον...
Τό κόμμαν ἐστηρίξαν το τζι’ ἐν ταχτοποιημένον.
Πέμπει τους τζιαί τζοιμίζει τους ἱκανοποιημένον.
Οἱ Ἕλληνες τοῦ καναπέ τζι’ οἱ Ἕλληνες τῆς βόλης
ἐκλείσαν τόν ἀγῶναν τους γιά τό καλόν τῆς πόλης.
Τζι’ ἡ Σημαιούλλα ἡ Γαλανή στό ράφιν διπλωμένη

νά καρτερ’ ἄλλες ἐκλογές θύμα ξανά νά γένει...
 ...τήν Σημαῖαν τζιαί τ’ ἀμμάθκια μας!
 Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2013, βράδυ

Όπως ακριβώς το λάβαμε από φίλο του Ιστολογίου μας

Δεν υπάρχουν σχόλια: