Κυριακή, 30 Ιουνίου 2013

Σπουδαία λόγια γιὰ πολιτικοὺς καὶ πολιτικὴ ἀπὸ τὸν σπουδαῖο Σταμάτη Σπανουδάκη

Μὲ ὅσο πιὸ ἁπλὰ λόγια μπορῶ, θὰ ἀπαντήσω σὲ ὅσους μὲ ρωτᾶτε περὶ πολιτικῆς, δημοκρατίας, πολιτισμοῦ καὶ πιὰ ἡ σημερινὴ στάση-θέση μου. Ἀρχίζω μὲ τὰ ἀρνητικά. Οὐδέποτε ὑπῆρξα, σοσιαλιστής, ἀριστερός, προοδευτικὸς καὶ τὰ τοιαῦτα. Στὴν πραγματικότητα ἀπὸ τὸ '74 πού γύρισα στὴν Ἑλλάδα, αὐτοὶ ἀκριβῶς ἦταν καὶ εἶναι ἀκόμη, ποὺ μὲ πολέμησαν μὲ λύσσα. Καὶ βέβαια, ὄχι μόνον ἐμένα. Καὶ πολλοὺς ἄλλους, ποῦ ἢ ἐξαφανίστηκαν, ἢ τελικὰ συμβιβάστηκαν.  Στὸν τομέα τοῦ "πολιτισμοῦ" τελικά, βρίσκονται οἱ πιὸ ἐμπαθεῖς καὶ διαπλεκόμενοι, ἄνθρωποι. Ἂν κάποτε ἄνοιγε ὁ φάκελος πολιτισμός, χορηγίες, διαπλοκή, φακελάκια, ἡμέτεροι κλπ, θὰ ἔκανε τὴν λίστα Λαγκὰρντ ἢ ὅποια ἄλλη, νὰ ὠχριᾶ. 
Γιατί ἐδῶ πρόκειται ὑποτίθεται, γιὰ "πνευματικοὺς "ἀνθρώπους.  Ἴσως κάποτε γράψω, γιὰ ὅσα μὲ τὰ μάτια μου εἶδα καὶ ἔπαθα, ἀπὸ ἀνθρώπους ποῦ τὴν ταυτότητά τους, σᾶς ἔδωσα παραπάνω.  Ἀλλὰ μᾶλλον βαριέμαι, γιατί ἔχω ἔργο νὰ κάνω καὶ γιατί τὶς πληγές μου  καὶ τὶς κακίες, τὶς ἀκουμπάω μὲ ἀγάπη πάντα, στὰ χέρια τοῦ Θεοῦ.  Ἐκεῖνος καὶ ξέρει καὶ μπορεῖ, Ἐγὼ πάλι, ὄχι. 
  
Δὲν γράφω μουσική, μόνο γιὰ νὰ μὲ ἀκοῦτε. Γράφω κυρίως, γιὰ τὸ μετά. Γιὰ τὰ παιδιά σας, ὅταν εἶναι ἡ ὥρα τους, γιὰ τὰ ἐγγόνια σᾶς κ.λ.π. Γιὰ τότε, πού τὸ πραγματικὰ ἀληθινό, θὰ λάμψει καὶ τὸ ψεύτικο, θὰ πάει στὴν
 φυσική του θέση. Τὴν ὁριστικὴ λήθη.  Ὅταν οἱ σημερνοὶ συνθέτες, τραγουδιστὲς καὶ οἱ δημοσιογράφοι ὑπερασπιστές τους, δὲν θὰ ὑπάρχουν πιά, νὰ ἐλέγχουν ἀσφυκτικά, τὰ καλλιτεχνικὰ πράγματα. Σέβομαι γιὰ νὰ ἀναφέρω μόνον λίγους, τὸν Σεφέρη, τὸν Ἐλύτη, τὴν Λαμπέτη, τὸν Χὸρν καὶ βέβαια τὸν Χατζιδάκη καὶ τὸν Παπαθανασίου. Ὄχι μόνο γιὰ τὸ ἔργο τους, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν στάση τους.
 
Δὲν θεωρῶ ὅτι πιὰ ἔχουμε πραγματικὴ Δημοκρατία. Σὲ ποιὰ δημοκρατία θὰ ἦταν ἀντιπρόεδρος τῆς κυβερνήσεως, ὁ ἀρχηγὸς ἑνὸς κόμματος τοῦ 4-5 % καὶ θὰ διόριζε καὶ ὑπουργούς. Καὶ σὲ ποιὰ δημοκρατία, ἕνα κόμμα τοῦ 10-15%, δὲν "δικαιοῦται διὰ νὰ ὁμιλεῖ" καὶ ὑβρίζεται καθημερινὰ ἀπὸ ὅλους, χωρὶς νὰ τοῦ δίνεται βῆμα, νὰ ἀπαντήσει. Συμφωνεῖς ἡ ὄχι μαζί του. Ποιὰ δημοκρατία τὸ διδάσκει αὐτό;  Ἀπαντῆστε μου συνταγματολόγοι καὶ λοιποὶ προοδευτικοὶ ἱστορικοί.
 
Δὲν θεωρῶ ἐπίσης, ὅτι ἔχουμε πιὰ κόμματα. Κομμάτια διεφθαρμένων ἑλλήνων, ναί.  Ἀπίστευτους ἀριβίστες, σκληροὺς καὶ αὐστηροὺς (μὲ τοὺς ἄλλους πάντα, ποτὲ μὲ τὸν ἑαυτὸ τοὺς) πολιτικούς, ναί.  Διαπλοκὴ ἄρρωστη ποὺ ὑγιῶς ὅμως, ἐλέγχει καὶ μεγαλουργεῖ ἀκόμα καὶ ἐπὶ ὅλων τῶν κυβερνήσεων, ναί.  Γερμανοὺς καὶ ἄλλους ξένους ποὺ μᾶς διατάζουν, μᾶς ὑποτιμοῦν καὶ μᾶς καταστρέφουν, ναί.  Ποιὸς ὅμως τοὺς δίνει, τὸ κλειδὶ τῆς πόλης;  Οἱ πολιτικοί μας, καὶ μάλιστα, ἐν ὀνόματί μας!
 
Εἶναι ἀλήθεια βέβαια ὅτι πιά, ἡ πλειονότητα τῶν Ἑλλήνων, εἶναι πάσχουσα. Δὲν εἶναι ἡ φτώχεια, τὸ μόνο, κακὸ ποῦ μᾶς βρῆκε.  Ἄλλωστε οὔτε φτωχοί, οὔτε ἀμόρφωτοι, ἤσαν καὶ εἶναι ὅσοι κατέστρεψαν τὴν Ἑλλάδα. Πλουσιότατοι καὶ μορφωμένοι, ὅλοι τους.
 
Τὸ ὅτι εἶμαι κομμένος, ἀποκλεισμένος καὶ τὰ τοιαῦτα εἶναι ψέματα.  Ἐγώ, ὀνομαστικὰ καὶ ὅταν κανεὶς δὲν τολμοῦσε νὰ μιλήσει, ἀπέκλεισα καὶ ἔκανα ἐχθρούς μου, τὸ ὅλον Πασόκ, τοὺς Σημίτη, Παπανδρέου καὶ Βενιζέλο, μιλώντας καθαρά, ὀνομαστικὰ καὶ ἀνοιχτά, ἐναντίον τους.  Ἐξίσου καθαρά, μίλησα γιὰ τὸ αἶσχος Λαμπράκη καὶ Μεγάρου, ἀλλὰ καὶ Μπόμπολα καὶ Mega.  Ἐπίσης γιὰ τὴν ἀπίστευτη διαπλοκὴ καὶ ἔλεγχο ποῦ ἀσκοῦν τὰ ἀριστερὰ-σοσιαλιστικὰ κόμματα στὸν "πολιτισμό" μας.
Ξέρετε πολλοὺς καλλιτέχνες, πανεπιστημιακοὺς καὶ ἄλλους ποῦ νὰ μὴν κλείνουν τὸ ρῆμα ἀριστερός, προοδευτικὸς κλπ, σὲ ὅλους τους τόνους καὶ τὶς ὑποκλίσεις;
Ὅλα ὅσα ἀνωτέρω εἶπα, τί μὲ κάνουν; δεξιό, φασίστα, βασιλικό, χουντικό;  Αὐτὰ εἶναι μερικὰ μόνον, ἀπὸ τὰ ὀνόματα ποὺ κατὰ καιρούς, μοῦ ἀπόδωσαν.
 
Ἀκοῦστε λοιπὸν κι αὐτό.  Τὸ "δεξιὸ" κόμμα τῆς ΝΔ, εἶναι γιὰ μένα τὸ πιὸ ἀποκρουστικό.  Δὲν ὑπάρχουν πιὸ πολιτιστικὰ καὶ πολιτικά, δειλοὶ ἄνθρωποι.  Θαυμάζουν καὶ ὑποστηρίζουν ὅ,τι τοὺς φτύνει καὶ ταλαιπωροῦν καὶ περιθωριοποιοῦν, ὅ,τι τοὺς βοηθάει ἢ τοὺς βλέπει μὲ ἀγάπη.  Ἔχουν τὸ σύνδρομο, τῆς πόρνης.  Θέλουν δυστυχῶς, τὸν νταβατζή τους.  Καὶ τὸν βρῆκαν ἐπιτέλους, στὸ πρόσωπο τοῦ Βενιζέλου, τῆς Γεννηματὰ καὶ τῶν ὑπολοίπων "μαυρισμένων" προσφάτως ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες, πολιτικῶν.
 
Εὔχομαι σὲ ὅλους τους, καλὲς εἰσπράξεις, καλὴ διαπλοκή, καλὰ ψέματα πρὸς ὅλους τους Ἕλληνες καὶ καλὲς καὶ βαθύτατες ὑποκλίσεις, πρὸς τοὺς ξένους.  Νά, ἐπιτέλους καὶ μία εὐχὴ πρὸς πολιτικούς, ποὺ ἔχω τὴν ὑποψία πῶς θὰ πιάσει!  Ἐλπίζω, τὰ ὅσα σᾶς εἶπα, νὰ ἀπάντησαν, στὶς περισσότερες ἐρωτήσεις σας.  Ἂν συμφωνεῖτε μαζί μου, νὰ ‘ναὶ εὐλογημένο, ἂν διαφωνεῖτε, νὰ ‘ναὶ ἀκόμη πιὸ εὐλογημένο!
* Ἔχω καὶ μία ἐπισήμανση, πρὸς τοὺς πολιτικάντηδες ποὺ κατακλύζουν τὰ κανάλια καὶ τοὺς δημοσιογράφους, ποῦ ἐντολοδόχοι τῆς ἑκάστοτε διαπλοκῆς τους, τοὺς καλοῦν, γιὰ νὰ τοὺς φέρουν δῆθεν μὲ τὶς παιδαριώδεις καὶ προσυνεννοημένες ἐρωτήσεις τους, σὲ δύσκολη θέση.
Ὄχι καλοί μου κύριοι.
Πολιτική, δὲν εἶναι, ἡ τέχνη τοῦ ἐφικτοῦ.
Εἶναι ἀντιθέτως, ἡ τέχνη τοῦ ἀνέφικτου!
Μὴν ἀκυρώνετε μὲ τὰ μυαλά σας -ποὺ δὲν χωροῦν τὴν καθαρὴ σκέψη- ὅσα ἡ χώρα αὐτή, μὲ θυσίες, παλικάρια καὶ αἷμα, αἰῶνες τώρα, ἀπέδειξε.
Ἂν ἐσεῖς δὲν ἔχετε τὰ ἀπαιτούμενα "μπίπ", κάντε ἑνὸς λεπτοῦ σιγή, γιὰ τὴν σημερινή, κατάντια σας.
το είδαμε εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: