Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2013

Ομιλία στην Κομοτηνή (στην Κιβωτό της Δόμνας Βιζβίζη)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τ πνευματικ κέντρο « Κιβωτς τς Δόμνας Βιζβίζη», στ πλαίσιο τν πιμορφωτικν διαλέξεων πο διοργανώνει, σς προσκαλε τν 
Παρασκευ 22 Νοεμβρίου 2013 κα ρα 19:00 
στν μιλία το ντιστρατήγου ε.α. Θεοκλήτου Ρουσάκη, μ θέμα:

«Ἡ πέρμαχος Στρατηγός, στρατιωτικς γέτης κα λλην μαχητς στος γνες το θνους» 
μιλία διοργανώνεται μ φορμ τν ορτασμ τν Εσοδίων τς Θεοτόκου τς 21ης Νοεμβρίου, μέρα ορτς κα τν νόπλων Δυνάμεων τς πατρίδος μας.

Σς περμένουμε στν δ Μητροπολίτου Μαρωνείας Κωνσταντίου 8 στν Κομοτηνή.  εσοδος εναι λεύθερη.
Μετ τιμς
ωάννης Φριτζαλς
Διευθυντς «Κιβωτο τς Δόμνας Βιζβίζη»

Δεν υπάρχουν σχόλια: