Παρασκευή 13 Ιουνίου 2014

Αντὶ γιὰ τὶς καθαρίστριες τοῦ ΥΠΟΙΚ, η Παναγία θα αναλάβει να "σκουπίσει". Να διώξει και πάλι τους "Τούρκους" που μας κυβερνούν.

Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
(...)
Α. Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ.
Ὁ Ἄρειος Πάγος ἔκανε σήμερα δεκτό το αἴτημα τοῦ ὑπουργείου Οἰκονομικῶν καὶ ἀνέστειλε προσωρινὰ τὴν ὕπ. ἀριθμ. 1584/2014 ἀπόφαση τοῦ μονομελοῦς Πρωτοδικείου Ἀθηνῶν, ποὺ διέταζε τὴν ἐπανατοποθέτηση τῶν καθαριστριὼν ποὺ ἀπασχολοῦνται μὲ σύμβαση ἐξαρτημένης ἐργασίας ἰδιωτικοῦ δικαίου στὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν καὶ στὶς ΔΟΥ. 
Β. Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ.
Ὁ Γέροντας Παίσιος περιέγραφε τὸ θαῦμα:"Ὁ Καλὸς Θεὸς ὅλα θὰ τὰ οἰκονομήσει μὲ τὸν καλύτερο τρόπο, ἀλλὰ χρειάζεται πολὺ ὑπομονὴ καὶ προσοχή, γιατί πολλὲς φορές, μὲ τὸ νὰ βιάζονται οἱ ἄνθρωποι νὰ ξεμπλέξουν τὰ κουβάρια, τὰ μπλέκουν περισσότερο.Ὁ Θεὸς μὲ ὑπομονὴ τὰ ξεμπλέκει. Δὲν θὰ πάει πολὺ αὐτὴ ἡ κατάσταση. Θὰ πάρει σκούπα ὁ Θεός! 
Κατὰ τὸ 1830, ἐπειδὴ ὑπῆρχε στὸ Ἅγιον Ὅρος πολὺς τουρκικὸς στρατός, γιὰ ἕνα διάστημα δὲν εἶχε μείνει στὴν Μονὴ Ἰβήρων κανένας μοναχός.
Εἶχαν φύγει οἱ Πατέρες, ἄλλοι μὲ τὰ ἅγια Λείψανα, ἄλλοι γιὰ νὰ βοηθήσουν στὴν Ἐπανάσταση. Ἐρχόταν στὸ μοναστήρι μόνον ἕνας μοναχὸς ἀπὸ μακριὰ ποῦ
ἄναβε τὰ κανδήλια καὶ σκούπιζε. Μέσα καὶ ἔξω ἀπὸ τὸ μοναστήρι ἦταν τουρκικὸς στρατός, καὶ αὐτὸς ὁ καημένος σκούπιζε καὶ ἔλεγε:
«Παναγία μου, τί θὰ γίνει μ' αὐτὴν τὴν κατάσταση;». 
Μία φορὰ ποὺ προσευχόταν μὲ πόνο στὴν Παναγία, βλέπει νὰ τὸν πλησιάζει μία γυναίκα - ἦταν ἡ Παναγία - ποῦ ἔλαμπε καὶ τὸ πρόσωπο τῆς ἀκτινοβολοῦσε. Τοῦ παίρνει τὴν σκούπα ἀπὸ τὸ χέρι καὶ τοῦ λέει: «Ἐσὺ δὲν ξέρεις νὰ σκουπίζεις καλά ἐγὼ θὰ σκουπίσω». Καὶ ἄρχισε νὰ σκουπίζει. Ὕστερα ἐξαφανίσθηκε μέσα στὸ Ἱερό. Σὲ τρεῖς μέρες ἔφυγαν ὅλοι οἱ Τοῦρκοι! Τοὺς ἔδιωξε ἡ Παναγία.
Οἱ προσευχὲς μπορεῖ νὰ μὴν ἀκουμποῦν τὶς σκληρόκαρδες καρδιὲς ἀλλὰ τὶς προετοιμάζουν  πρὸς θεραπεία ἀδικιῶν  μὲ γενικὸ "ξεσκούπισμα"…

Δεν υπάρχουν σχόλια: