Παρασκευή 22 Ιουλίου 2011

Κάθε Ἰούλιο ἡ Κύπρος μὲ πληγώνει. (Τοῦ Κωνσταντίνου Χολέβα). Νεότερη προσθήκη: 2 βίντεο: Οι νέοι ΔΕΝ ξεχνούν

Κάθε Ἰούλιο ἡ Κύπρος μὲ πληγώνει. 
 
Δὲν κομίζω γλαύκα εἰς Ἀθήνας- καὶ Λευκωσίαν- ξέρω ὅτι καὶ ἄλλοι ἀρθρογράφοι ἔκαναν αὐτὴ τὴν παρατήρηση. 
Ὅτι δηλαδὴ ἡ πρόσφατη τραγωδία στὴ Ναυτικὴ Βάση «Ἀντιστράτηγος Εὐάγγελος Φλωράκης» ἔγινε στὶς 11 Ἰουλίου, τέσσερις ἡμέρες πρὶν ἀπὸ τὴν ἐπέτειο τοῦ πραξικοπήματος καὶ ἐννέα ἡμέρες πρὶν ἀπὸ τὴν ἐπέτειο τῆς εἰσβολῆς τοῦ Ἀττίλα. 
μαῦρος Ἰούλιος τοῦ 1974 ἔρχεται στὴ μνήμη μου συνέχεια, ἰδίως δὲ ὅταν ἐπισκέπτομαι τὴν Κύπρο, νῆσο Ἁγίων καὶ νῆσο Ἡρώων. 


Ἀλλὰ ὁ Ἰούλιος συνδέεται μὲ μία ἀκόμη θλιβερὴ ἐπέτειο. 
Τὴν 9η Ἰουλίου 1821 θανατώθηκαν στὴ Λευκωσία ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κυπριανός, ὅλοι οἱ Ἐπίσκοποι καὶ οἱ ἡγούμενοι τῆς Κυπριακῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας καὶ πολλοὶ πρόκριτοι...
Ὁ Τοῦρκος διοικητὴς Κιουτσοὺκ Μεχμὲτ εἶχε ὑποψίες ἡ/καὶ πληροφορίες ὅτι ἡ ἡγεσία τοῦ Κυπριακοῦ Ἑλληνισμοῦ μετεῖχε στὴ Φιλικὴ Ἐταιρία καὶ γιὰ νὰ ἀποφύγει τυχὸν ἐπαναστατικὰ γεγονότα ἀφάνισε ὅλους τους τοπικοὺς προεστῶτες τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας. 
Ὁ Κύπριος ποιητὴς Βασίλης Μιχαηλίδης περιέγραψε σὲ ποίημά του γραμμένο στὴν Κυπριακὴ διάλεκτο τὴ θυσία τοῦ Ἀρχιεπισκόπου καὶ Ἐθνάρχου Κυπριανοῦ καὶ ἔβαλε στὸ στόμα τοῦ τὴ θρυλικὴ ἀπάντηση:
"Ἡ Ρωμηοσύνη ἐν νὰ χαθῆ ὄντας ὁ κόσμος λείψη», δηλαδὴ τὸ Ἑλληνορθόδοξο Γένος θὰ ἐξαφανισθεῖ μόνον ὅταν...

 ἔλθει ἡ συντέλεια τοῦ κόσμου."
Μήνυμα ἡρωισμοῦ, ἀγωνιστικότητας, πίστης καὶ ἐλπίδας, πολύτιμος ὁδηγὸς μέσα στὴν ἀπαισιόδοξη ἐποχὴ ποὺ ζοῦμε.


Γέννησε πολλοὺς ἥρωες ἡ Κύπρος μας. 
Καὶ στὴ Ἀρχαιότητα καὶ στὴ Βυζαντινὴ περίοδο καὶ σὲ ὅλους τους νεώτερους ἀπελευθερωτικοὺς ἀγῶνες τοῦ Ἑλληνισμοῦ Κύπριοι καὶ Ἑλλαδίτες πορεύθηκαν ἀπὸ κοινοῦ
Μᾶς συγκλόνισε ἰδιαιτέρως ἡ μαχητικότητα καὶ ἡ αὐτοθυσία τῶν Κυπρίων ἐφήβων, ποὺ ἔδωσαν τὴ ζωή τους στὴν ἀγχόνη καὶ στὰ βουνίσια λημέρια τὸ 1955-59. Στόχο εἶχαν τὴν Ἕνωση τῆς Μεγαλονήσου μὲ τὴν Ἑλλάδα. 
Σ’ αὐτὴ τὴ χορεία ἡρώων κατατάσσεται πλέον καὶ ὁ ἀδικοχαμένος Διοικητὴς τοῦ Κυπριακοῦ Ναυτικοῦ καὶ ἀπόφοιτός της Ἑλληνικῆς Σχολῆς Ναυτικῶν Δοκίμων Πλοίαρχος Ἀνδρέας Ἰωαννίδης. Ἔτρεξε μέσα στὰ ἄγρια χαράματα γιὰ νὰ ἀπομακρύνει τὸ κατώτερο προσωπικὸ καὶ νὰ ἡγηθεῖ ὁ ἴδιος της κατασβέσεως τοῦ πυρός. Πιστὸς σὲ ὅσα διδάχθηκε, ὅτι δηλαδὴ ὁ πλοίαρχος ἐγκαταλείπει τελευταῖος τὸ πλοῖο καὶ κάθε μονάδα ὅπου καλεῖται νὰ ὑπηρετήσει. Ἢ μᾶλλον δὲν τὸ ἐγκαταλείπει ποτέ. Ὁ ἥρωας Πλοίαρχος τίμησε τὸ ἑλληνικὸ ἐθνόσημο, τὸ ὁποῖο πάντα ἔφερε στὸ ναυτικὸ πηλίκιό του, καὶ τὴν Ἱστορία τοῦ ἑνιαίου Ναυτικοῦ Ἑλλάδος καὶ Κύπρου. Τὰ φώναζε, τὰ ἔγραφε, τὰ ἐπεσήμαινε τὰ προβλήματα, ἀλλὰ οἱ γραφειοκράτες ἀγρὸν ἠγόραζαν. Μὲ συγκίνησε πολὺ ἡ δήλωση τῆς συζύγου του ὅτι ὁ ἄνδρας τῆς τῆς θὰ ἔδινε τὰ πάντα γιὰ τὴν Ἑλλάδα
Ὑπάρχουν πολλοὶ τέτοιοι λεβέντες στὴν Κύπρο. 
Μόνο ποὺ δὲν τοὺς ἀφήνουν οἱ ψευδοπροοδευτικοὶ νὰ κάνουν σωστὰ τὴ δουλειά τους. Ὄχι μόνο στὴν Ἐθνοφρουρά. Σὲ ὅλους τους τομεῖς.


Ἐδῶ καὶ τρία χρόνια, μετὰ τὴν ἐκλογὴ τοῦ Προέδρου Δημήτρη Χριστόφια, τὴν πολιτικὴ ζωὴ τῆς Κύπρου κυβερνᾶ οὐσιαστικὰ ἡ ψευδοπροοδευτικὴ ὁμάδα τοῦ «κομμουνιστικοῦ κόμματος»» ΑΚΕΛ.  
Γιὰ πρώτη φορὰ τὸ κόμμα αὐτό, ποὺ δὲν συμμετεῖχε στὸν ἀπελευθερωτικὸ ἀγώνα τοῦ 1955-59, βρέθηκε νὰ νέμεται τὴν ἐξουσία καὶ νὰ ἐκφράζει τὰ ἀπωθημένα δεκαετιῶν. 
Ἡ τραγωδία τῆς Ναυτικῆς βάσης μᾶς δίνει ἀνάγλυφα νὰ καταλάβουμε τὶς ἀκροβατικὲς ἰσορροπίες ποὺ προσπαθεῖ νὰ τηρήσει ἡ ἡγεσία τοῦ ΑΚΕΛ μὲ ἀποτέλεσμα παντοῦ τὴν καταστροφή. Ὁ Χριστόφιας πιέσθηκε ἀπὸ τοὺς Ἀμερικανοὺς νὰ σταματήσει τὸ ρωσικὸ πλοῖο ποὺ μετέφερε ἐξοπλισμὸ πρὸς τὴ Συρία. Γιὰ νὰ ἱκανοποιήσει τὶς ΗΠΑ κατέσχε τὰ 98 κιβώτια ἐκρηκτικῶν καὶ τὰ ἀποθήκευσε μὲ ἀπαράδεκτο τρόπο στὴ Ναυτικὴ Βάση στὸ Ζύγι. Αὐτὴ εἶναι ἡ μία πτυχὴ τοῦ ψευδοπροοδευτισμοῦ. Νὰ τὰ ἔχουν καλὰ μὲ τὶς ΗΠΑ καὶ τὴ Βρετανία, ἀφοῦ μὲ αὐτὲς τὶς χῶρες συμπλέουν ὡς πρὸς τὴν ἐπιδιωκόμενη λύση τύπου Ἀνᾶν. Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ ἐνθυμούμενος τὸ φιλοσοβιετικὸ παρελθὸν τοῦ ΑΚΕΛ καὶ τὶς σπουδές του στὴ Μόσχα ὁ Κύπριος Πρόεδρος δὲν ἤθελε νὰ κακοκαρδίσει τὴν ἀντιδυτικὴ καὶ παλαιότερα φιλοσοβιετικὴ Συρία καὶ ἔτσι ἀρνεῖτο νὰ καταστρέψει τὰ ἐκρηκτικά. Τόσοι τρόποι θὰ μποροῦσαν νὰ βρεθοῦν καὶ εἰδικοί του Στρατοῦ ὑπάρχουν καὶ στὴν Ἑλλάδα καὶ στὴν Κύπρο. Τὰ συμπλέγματα τῶν ψευδοπροοδευτικῶν τους ὁδηγοῦν νὰ πατοῦν σὲ δύο βάρκες καὶ τελικὰ νὰ πέφτουν μέσα. Μόνο ποὺ αὐτὴ τὴ φορὰ στὸ πέσιμό τους παρέσυραν καὶ 13 ἀθῶες ψυχὲς Ἑλλήνων τῆς Κύπρου. Τὰ στελέχη τοῦ Ναυτικοῦ καὶ τῆς Πυροσβεστικὲς ἔπραξαν ἄριστα τὸ καθῆκον τους. Ἡ πολιτικὴ ἡγεσία τοὺς ἄφησε στὸ ἔλεος τοῦ ὀλέθρου.


Ὁ ψευδοπροοδευτισμὸς τῶν ἡγετικῶν στελεχῶν ΑΚΕΛ, μόλις βρέθηκε στὴν ἐξουσία, ἄρχισε νὰ ροκανίζει τὰ θεμέλια της Ἐθνοφρουρᾶς, νὰ ὑπονομεύει τὸ ἑλληνικὸ ἐθνικὸ φρόνημα τῶν νέων, νὰ ἀμφισβητεῖ τὴν ἐθνικὴ ταυτότητα καὶ τὴ συνέχεια τοῦ Ἑλληνισμοῦ, νὰ διαστρεβλώνει τὴν προσφορὰ τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ 1955-59, νὰ προωθεῖ ἀφελῆ συνθήματα περὶ ἐπαναπροσεγγίσεως μὲ τοὺς Τουρκοκυπρίους
Ἀπὸ τὸ δεξὶ χέρι τοῦ Χριστόφια ἀκούσθηκε ἡ φράση «Προτιμῶ ἕναν ἀριστερὸ Τοῦρκο, παρὰ ἕναν δεξιὸ Ἕλληνα» γιὰ νὰ εἰσπράξει τὴν ἀπάντηση ὅτι καὶ ὁ Ἐτσεβὶτ ποὺ διέταξε τὴν εἰσβολὴ τοῦ 1974 παρουσιαζόταν σὰν ἀριστερὸς Τοῦρκος!  

Στὰ σχολεῖα τῆς Κύπρου ἀντὶ γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ Παιδεία καλλιεργεῖται ἡ πολυπολιτισμικότητα, ἡ ὁποία καταρρέει σὲ ὅλη τὴν Εὐρώπη.  
Κύριε Χριστόφια, ἀποτύχατε παντοῦ. Καιρὸς εἶναι νὰ παραιτηθεῖτε!

πηγή: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 19/7/2011
το είδαμε (μαζί με την όμορφη εικόνα) στο Ρωμαίϊκο-Οδοιπορικό
Οι επισημάνσεις-υπογραμμίσεις δικές μας


Νεότερη προσθήκη της Αντιπαρακμής:
Οι νέοι ΔΕΝ ξεχνούν
Κύριε Χολέβα
ευχαριστούμε μία ακόμη φορά για το δυνατό και τεκμηριωμένο κείμενο.
Έχετε δίκιο, Κάθε Ιούλιο όλα αυτά σας πληγώνουν

όμως κύριε Χολέβα παραθέτουμε 2 βίντεο που ξέρουμε ότι θα απαλύνουν τον πόνο σας,
είναι από τις φετινές (20 Ιουλίου 2011)  αντικατοχικές εκδηλώσεις:
  • Κάθε Ιούλιο οι νέοι της Κύπρου στέκονται αγωνιστικά στις επάλξεις και βροντοφωνάζουν ΚΟΝΤΡΑ στον ενδοτισμό και στην υποχώρηση.
  • Κάθε Ιούλιο οι νέοι της Κύπρου παρελαύνουν φωνάζοντας ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΙ - Η ΚΥΠΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ.
  • Και κάθε Ιούλιο θα καμαρώνουμε τα παλικάρια της Κύπρου που προτιμούν να μην "γλύφουν" κομματικές ποδιές αλλά να βαδίζουν περήφανα διεκδικώντας όσα τους στέρησαν ξένοι και εγχώριοι εφιάλτες.
  • Κάθε Ιούλιο δεν θα σταματήσουμε να φωνάζουμε και εμείς μαζί τους
ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΙ
Η ΚΥΠΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Καμαρώστε τους:


Δεν υπάρχουν σχόλια: