Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2011

Σούλι, 4 Μαϊου 1801: Μια ΠΕΡΗΦΑΝΗ απάντηση, Αφιερωμένη εξαιρετικά ...

"Σ’ ευχαριστώ Βεζύρη μου διά την αγάπην οπού έχεις εις εμένα, αλλά τα οκτακόσια πουγκιά παρακαλώ μη μου τα στείλεις, επειδή δεν ηξεύρω να τα μετρήσω,
και αν ήξευρα,
πάλιν δεν ήμουν ευχαριστημένος να σοι δώσω ούτε μίαν πέτραν της πατρίδος μου δι’ αντιπληρωμήν, και όχι πατρίδα, ως φαντάζεσαι·

την τιμήν οπού μ’ υπόσχεσαι, μ’ είναι άχρηστος, πλούτος και τιμή εις εμέ είναι τα άρματά μου, με τα οποία φυλάττω, και τιμώ την πατρίδα μου,
αθανατίζω και τ’ όνομά μου.

Σούλι 4 Μαΐου 1801
Τζήμας Ζέρβας
Πηγή: Ολυμπία 
το είδαμε εδώ


Αφιερωμένη στα κάθε είδους τσιράκια της Νέας Τάξης που ξεπουλάνε την ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ.

2 σχόλια:

ΑΡΧΑΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ είπε...

Εάν δεν αλλαγή η υφισταμένη καλλιεργημένη νοοτροπία της πνευματικής αφασίας και
καθεστηκυίας π ο λ υ μ έ τ ω π η ς καθίζησης,εάν δεν αποφασίσετε και αρνείσθε να
στραφήτε 'σε αλλαγές ε θ ν α φ υ π ν ι σ τ ι κ ο ύ- ι σ τ ο ρ ι κ ο ύ χαρακτήρα
λόγω μειωμένων ε θ ν ι κ ώ ν αντανακλαστικών(εναπομεινάντων και αποκλειομένης
της γενικευμένης περιρρεούσης σαπρότητας),εξ αιτίας μειωμένης ε θ ν ι κ ή ς
συνείδησης 'στο Νεογραικυλιστάν που διαβιοίτε ή που παρακολουθείτε ενεοί και
χάσκοντες και συναγελαζόμενοι,φως διεξόδου και εναλλακτικών λύσεων δ ε ν
πρόκειται επ'ουδενί να 'δήτε και άκρη αποκλείεται να 'βγάλετε.
Περιπεπλεγμένη
κατάσταση μωρίας/μωροσοφίας,πολυσύνθετη και πολυκύμαντη πραγματικότητα
κενότητας,όπου μ ό ν ο ν ο Ύψιστος δύναται να διασώση την έκπτωτη εικόνα
σας..

Η παλαιά Ελλάς απέθανε και αποθνήσκει και επιζητεί να συμπαρασύρη
και τους 'λιγοστούς ανθρώπους της 'στον Καιάδα της.
Ή βλέπετε το ε θ ν ι κ ό
σας συμφέρον και πράττετε δεόντως ή σ υ ρ ρ ι κ ν ο ύ σ θ ε έτι περαιτέρω.Οι
''μέσες'' λύσεις σας μόνο φαρισα'ι'κές χαρακτηρίζονται(τουλάχιστον).


Εάν ανακάμψη η Ελλάς εντός του παρόντος αιώνος,τότε είμεθα απολύτως βέβαιοι ότι ο αρχιεπικατάρατος Ποντίφηκας χρήζει αγιοποιήσεως!

Μαρια είπε...

Τι να καταλάβουν απο τέτοια μερικοί.. Οπως ο αμερικανοθρεμμένος μας.. Αυτος άνετα πουλάει στους τούρκους 5-6-7-10-100 (οσα του ζητήσουν τέλος πάντων) νησιά για να κοιμάται ήσυχος. Το έχει δηλώσει. Τώρα πουλάει τους Ελλαδίτες και την περιουσία της χώρας. Το κάνει για την πατρίδα λέει. Βέβαια δεν ξέρω πο'αα απ τις 2 εννοεί..
Χαιρετίσματα απο Ελλάδα.