Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2011

Σαν σήμερα έφυγαν ο Μητροπολίτης Σεβαστιανός και ο Τάσσος Παπαδόπουλος

ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΔΟΞΑ 
ΣΤΟΥΣ ΗΡΩΕΣ 
ΠΟΥ ΚΡΑΤΗΣΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΛΙΚΑΡΙΑ ΤΟΥΣ 
ΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟ 

Γράφει ὁ Μιχάλης Ραμπίδης


Πέρασαν τρία χρόνια ἀπὸ τὸν θάνατο τοῦ προέδρου τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας Τάσσου  Παπαδόπουλου. 
Γεννημένος τὸ 1934 ἄφησε τὴν τελευταία του πνοὴ στὶς 12 Δεκεμβρίου 2008 
Ἡ Κύπρος, οἱ ἁπανταχοῦ Ἕλληνες, ἀλλὰ καὶ ὅλος ὁ κόσμος, θυμᾶται μὲ σεβασμὸ καὶ ἐκτίμηση ἕναν γενναῖο καὶ ἁγνὸ πατριώτη. Ἕναν σύγχρονο ‘’ Ἄτλαντα’’ ποὺ ἀντιστάθηκε  στοὺς  ἰσχυρούς της γής, σηκώνοντας στὴν πλάτη τοῦ τὴν ἱστορικὴ ἀπόφαση τοῦ ΟΧΙ στὸ σχέδιό του τότε Γ.Γ. τοῦ ΟΗΕ κ Κόφι Ἀνᾶν, γιὰ τὴν ἐπίλυση τοῦ Κυπριακοῦ. Τὸν  Ἕλληνα μὲ τὴν τρεμάμενη φωνὴ καὶ τὴν ἀτσάλινη ψυχή, ποὺ ἐναντιώθηκε στοὺς γίγαντες καὶ κράτησε ὄρθιο τὸ Κυπριακὸ κράτος .


- Ὁ Τάσσος (Εὐστάθιος) Παπαδόπουλος εἶναι ὁ 5ος πρόεδρος τῆς Κυπριακῆς δημοκρατίας. Ἐκλέγεται τὸ 2003 (ἀπὸ τὸν πρῶτο γύρο)  ἕως τὸ 2008  χρονικὸ διάστημα στὸ ὁποῖο προχωρεῖ ἡ ὁριοθέτηση  τῆς Κυπριακῆς ΑΟΖ καὶ  ἡ πρώτη φάση προκηρύξεων ἐκμετάλλευσης θαλάσσιων οἰκοπέδων.
- Στὶς 16-4-2003 στὸ Ζάππειο ὑπογράφει τὴν ἐπικύρωση τῆς ἔνταξης τῆς Κύπρου (μαζὶ μὲ ἄλλες 9 χῶρες) στὴν Ε.Ε.
- Στὶς 24-4-2004 γίνεται τὸ δημοψήφισμα στὴν Κύπρο γιὰ τὸ σχέδιο Ἀνᾶν.
- Στὶς 1-5-2004 ὑπογράφει τὴν ἔνταξη τῆς Κύπρου στὴν Ε.Ε.


Οἱ πιέσεις γιὰ τὴν ἀποδοχὴ τοῦ σχεδίου Ἀνᾶν ἦταν πολύπλευρες καὶ ἀφόρητες. 
Οἱ Μποὺς - Τζέινη (πρόεδρος και ἀντιπρόεδρος τῶν ΗΠΑ) μαζὶ μὲ τοὺς ὁμογάλακτούς του Λονδίνου, τοὺς "κατακτημένους" γραφειοκράτες τῶν Βρυξελλῶν καὶ τὶς "Φιλιππινέζες" τῶν Ἀθηνῶν, ἔζωσαν  ἀσφυκτικὰ τὸν Τάσσο Παπαδόπουλο καὶ τοὺς Ἑλληνοκύπριους γιὰ νὰ τοὺς κάνουν αὐτόχειρες.
Ἀξίζει ν’ ἀναφερθεῖ μόνο ὅτι στὸ ‘’πρόσθετο πρωτόκολλο στὴ συνθήκη ἐγκαθίδρυσης’’ τοῦ σχεδίου Ἀνᾶν ἡ Κύπρος, χωρὶς κανένα ἀντάλλαγμα, παραχωρεῖ ΑΟΖ στὶς Βρετανικὲς βάσεις, μὲ τὴ δέσμευση νὰ μὴ θέσει ποτὲ θέμα ἐνώπιον διεθνοῦς δικαστηρίου γιὰ ὁποιαδήποτε διεκδίκηση καὶ δέχεται ‘’πρόσωπο’’ διορισμένο ἀπὸ τὴν Βρετανία ποὺ θὰ καθορίσει τὰ ‘’νέα σύνορα’’. 

 Μετέπειτα ἀποχαρακτηρισμένα μυστικὰ ἔγγραφα, κάνουν ἀναφορὰ γιὰ τὴ δραστηριότητα τῶν πρεσβειῶν τῶν ΗΠΑ σὲ Ἀθήνα, Λευκωσία και Ἄγκυρα καὶ τὴν παράδοση 1.331 συμβολαίων ἐπιχορηγήσεων (grants) μὲ δεκάδες χίλ. δολάρια, σὲ πολιτικούς, δημοσιογράφους, ὀργανώσεις κλπ, κυρίως κατὰ τὴν ἐπίμαχη περίοδο τῆς προετοιμασίας τοῦ σχεδίου Ἀνᾶν. Τὰ ὀνόματα τῶν παραληπτῶν εἶναι σβησμένα.

Στὴν Ἀθήνα ὁ πρωθυπουργὸς Κώστας Καραμανλὴς κάτω ἀπὸ ἀσφυκτικὲς πιέσεις(δημόσια) δήλωνε: "Ἡ Κύπρος ἀποφασίζει ἡ Ἑλλάδα συμπαρίσταται".
Φανατικὸς ὑποστηρικτὴς τοῦ σχεδίου Ἀνᾶν ὁ Γιῶργος Παπανδρέου κατηγορεῖ τὴν κυβέρνηση Καραμανλὴ γιὰ τὴ δημόσια θέση της, γιὰ τὴν ἀρνητική της στάση πρὶν ἕνα χρόνο στὶς διαπραγματεύσεις τῆς Λουκέρνης καὶ γιὰ τὴν ἀδράνειά της ν’ ἀναλάβει διεθνεῖς πρωτοβουλίες. Συντονισμένος μὲ τὴν κ Ντόρα Μπακογιάννη ὁ ΓΑΠ προσπαθεῖ νὰ προκαταλάβει τὶς ἀποφάσεις τῶν Κυπριακῶν κομμάτων ὑπὲρ τοῦ σχεδίου. Ἡ εὐθύνη ὅμως βαρύνει καὶ τοὺς πολιτικοὺς ποὺ γνώριζαν καὶ σιώπησαν.

Τὴν μεγάλη Τετάρτη 7 Ἀπριλίου 2004 μὲ ἕνα διάγγελμα-ὕμνο πρὸς τὸν Κυπριακὸ λαό, γιὰ τὴν ἐλευθερία, τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα καὶ τὴν δημοκρατία, ὁ Τάσσος Παπαδόπουλος τὸν καλεῖ νὰ ἀπορρίψει τὸ σχέδιο Ἀνᾶν καὶ νὰ ὑπερασπιστεῖ τὴν διεθνῆ ἀναγνώρισή του, τὸ δίκαιο καὶ τὴν ἀξιοπρέπεια. ‘’Παρέλαβα κράτος, δὲν θὰ παραδώσω κοινότητα’’ εἶπε.
Οἱ Ἑλληνοκύπριοι δικαίωσαν τὸν μεγάλο πρόεδρό τους μὲ ἕνα ἠχηρὸ (76%)  ΟΧΙ στὸ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΝ.
Ἀκόμα καὶ ὁ στρατηγὸς Κόλιν Πάουελ ΥΠΕΞ τῶν ΗΠΑ  ἀναγνώρισε τότε  τὸ σθένος τῶν 500 χίλ. Ἑλληνοκυπρίων, ποὺ ἀντιστάθηκαν στὶς ΗΠΑ.
Τὸ σχέδιο Ἀνᾶν ἦταν ἕνα μνημόνιο σὰν τὰ σημερινά, ποὺ ἔδινε ἐπιπλέον καὶ ὅλα τὰ δικαιώματα συνεκμετάλλευσης τοῦ ἐνεργειακοῦ πλούτου σὲ Βρετανούς, Τούρκους καὶ δὲν συμμαζεύεται ….

Τιμοῦμε τὴν μνήμη τοῦ ἀείμνηστου Τάσσου Παπαδόπουλου. Γιὰ τὴν παλικαριά, τὴν ἀκεραιότητα , τὴν ἀγάπη καὶ τὴν προσφορά του στὴν Κύπρο καὶ στὸν Ἑλληνισμό, εἶναι βέβαιο ὅτι ἡ ἱστορία θὰ τοῦ ἀπονείμει τοὺς ἀληθινοὺς τίτλους καὶ τὶς τιμὲς ποὺ τοῦ πρέπουν.
το είδαμε εδώ

θυμίζουμε την ανάρτησή μας πριν 3 χρόνια:

Έφυγε ο Τάσσος…

 

 

Συνεχίζουμε με τον επόμενο ΣΤΥΛΟ του Ελληνισμού που κοιμήθηκε κι αυτός στις 12 Δεκεμβρίου τον Μητροπολίτη Κονίτσης ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟ:


Συμπληρώνονται 17 χρόνια φέτος από την εκδημία του Αρχηγού μας Μητροπολίτου Δρυινουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης Σεβαστιανού. 

 Τέκνο της ευάνδρου Θεσσαλίας ο αοίδιμος Ιεράρχης, ανήκε σε μια γενιά που βίωσε όλες τις μεγάλες και τραγικές ώρες της σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας, σε μια γενιά που δόξασε την Πατρίδα, που έκλαψε και πόνεσε στα ερείπια του αδελφοκτόνου σπαραγμού, που διεκδίκησε ελευθερία για τους σκλάβους αδελφούς στα αιματοβαφή πεδία της Πίνδου και της Βορείου Ηπείρου.

 Νεότατος ενδύθηκε το ιερατικό σχήμα, ορθοτομώντας έκτοτε τον λόγο της χριστιανικής αληθείας μέχρι το πέρας της επιγείου βιωτής του, ορθός και ακλόνητος πάνω στις επάλξεις του εθνικού και πνευματικού αγώνα.

 Στον προμαχώνα της ακριτικής Κόνιτσας, αρχές της δεκαετίας του ’80, ο Ακρίτας Σεβαστιανός υψώνει το γαλανό λάβαρο του σύγχρονου Βορειοηπειρωτικού Αγώνα. Σηκώνει στους στιβαρούς του ώμους, μόνος αλλά ασυμβίβαστος, ένα εθνικό ζήτημα που ‘χε περάσει από καιρό στη σφαίρα της εθνικής λησμοσύνης. Αναδεικνύει το Βορειοηπειρωτικό ως πρωτεύον εθνικό θέμα, σε μια εποχή πέτρινη, που και μόνη η επίκληση του όρου «Βόρειος Ήπειρος» σήμαινε λοιδορίες , διώξεις και εμπαιγμούς.

 Αληθινός μπουρλοτιέρης ψυχών, πυρπολεί το φρόνημα των νέων ανθρώπων, που συντάσσονται κάτω από τη σκέπη του τιμημένου ράσου του και αγωνίζονται μέσα από τις τάξεις της ΣΦΕΒΑ και του ΠΑΣΥΒΑ - δικών του πνευματικών δημιουργημάτων-  για τα ανθρώπινα δικαιώματα του Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού.

 Η ειλικρίνεια του αγώνα του, η αρμονία λόγων και πράξεων με μια ζωή ασκητική, λιτή και απέριττη μα και βαθύτατα πνευματική, γίνονται σεβαστά κι από εκείνους που αντιστρατεύονταν την εθνική του προσπάθεια. Κάποιος από τους δημοσιογράφους εκείνης της εποχής, που κάλυπτε τις μεγάλες εκδηλώσεις για το Βορειοηπειρωτικό και επιχειρούσε να λοιδορήσει το Σεβαστιανό γράφοντας πως «η μισαλλοδοξία φοράει μαύρα», κάποτε τον συνάντησε στην Αμερική όπου ο Σεβαστιανός προμαχούσε για τα δίκαια του Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού. Τότε, με αφοπλιστική ειλικρίνεια του είπε: «Σεβασμιότατε, μου κάνουν εντύπωση τα καθαρά μάτια σας».

 Αυτά τα καθαρά μάτια κρατάμε κι εμείς τα παιδιά του στην ψυχή μας σαν αδαπάνητο θησαυρό.

 Αυτά τα καθαρά μάτια μας κραταιώνουν στις δύσκολες μέρες που διέρχεται η πατρίδα μας, μας ενδυναμώνουν όταν αποκάμνουμε.

 Αυτά τα καθαρά μάτια φωτίζουν το δρόμο μας σ’ αυτήν την προσπάθεια  που με απόλυτο ιδεαλισμό συνεχίζουμε.

 Σήμερα, 17 χρόνια μετά την εκδημία του υψιπέτη Ιεράρχη, στεκόμαστε σε στάση προσοχής μπροστά στη σεπτή του μνήμη και υποσχόμαστε συνέχιση του Αγώνα, πιστοί στα οράματά του, για μια Βόρειο Ήπειρο για πάντα Ελεύθερη, για πάντα Ελληνική!    
                                                                                   Αθήνα, 11/12/2011
- Δείτε την πρόσκληση στο μνημόσυνο για τον αοίδιμο Ιεράρχη στην Αθήνα, στις 18/11 εδώ.
- Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο στο κανάλι μας στο youtube, εδώ.
 

1 σχόλιο:

Σαλογραια η Ευαν.Παναγοπούλου-Κουτσούκου είπε...

O Θεός να τους αναπαύσει και να τους ανταμείψει κατά την προαίρεση της ακούραστης καρδίας τους...