Τρίτη 9 Ιουλίου 2013

9η Ιουλίου 1821 : Σὰν σήμερα ἀπαγχονίστηκε ἀπὸ τοὺς Τούρκους ὁ ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανὸς

Ἡ Κύπρος μας μέσα ἀπὸ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου πέρασε στὰ χέρια πολλῶν κατακτητῶν.  Ἀπὸ τὸ 1571 ἐπικρατοῦσε ἡ Τουρκοκρατία.  Οἱ κάτοικοι τοῦ νησιοῦ ὁδηγήθηκαν σὲ ἐπανάσταση τὸ 1804 κατὰ τὴν ὁποία ὁ δραγουμάνος Χατζηγεωργάκης Κορνέσιος καρατομήθηκε ἀλλὰ ἀπέτυχε.  Τὴν θέση τοῦ τὴν ἀνέλαβε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κυπριανὸς ὁ ὁποῖος στὴ συνέχεια μυήθηκε στὴν Φιλικὴ Ἑταιρεία.
 
 
Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ὑποσχέθηκε στὸν  Φιλικὸ Δημήτριο Ἴπατρο οἰκονομικὴ βοήθεια γιὰ τὴν ἐπανάσταση τῶν Ἑλλήνων.  Ἡ Κύπρος θὰ βοηθοῦσε στὴν ἐπανάσταση τῶν Ἑλλήνων μόνο μὲ ὑλικὴ βοήθεια, ἐξαιτίας τῆς ἐπικίνδυνης γεωγραφικῆς της θέσης.  Μὲ τὴν Ἔναρξη τῆς ἐπανάστασης ὁ Τοῦρκος σουλτάνος διέταξε τὴν ἀφόπλιση τῶν Κυπρίων.   Παρὰ ταῦτα, ὁ Ἀρχιμανδρίτης Θεοφύλακτος Θησεὺς διένειμε προκηρύξεις στὴ Λάρνακα ὥστε νὰ ξεσηκωθοῦν οἱ Ἕλληνες καὶ καταγγέλθηκε ἀπὸ τὸν Τοῦρκο κυβερνήτη στὴν Ὑψηλὴ Πύλη.  Τότε ὁ σουλτάνος ἐπιτρέπει στὴν Κιουτσοὺκ νὰ συλλάβει, νὰ
δημεύσει τὴν περιουσία καὶ νὰ ἐκτελέσει ὅσους συμμετεῖχαν στὸν ἀφυπνισμὸ τῶν κατοίκων.
 
Ἔτσι, σὰν σήμερα τὸ 1821 οἱ πρῶτοι ποὺ σκοτώθηκαν ἦταν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κυπριανὸς καὶ οἱ Μητροπολίτες Πάφου, Κιτίου καὶ Κηρυνείας.  Γιὰ νὰ τρομοκρατήσουν τοὺς κατοίκου ἔφθασαν 4000 στρατιῶτες ἀπὸ τὴν Αἴγυπτο.  Μέχρι καὶ τὶς 14 Ἰουλίου συνολικὰ ἐκτελέστηκαν  γύρω στὸ 480 ἄτομα καὶ 36 Κύπριοι ἐξισλαμίστηκαν.
 
Οἱ κάτοικοι τοῦ νησιοῦ ἐνίοτε ἀγαποῦσαν, βοηθοῦσαν καὶ ἐπιθυμοῦσαν τὴν ἕνωση τῆς Κύπρου μὲ τὴν Ἑλλάδα.  Ἤξεραν ὅτι ἡ Ἐθνικότητά τους εἶναι μία, καὶ αὐτὴ Ἑλληνική.  Σήμερα προσπαθοῦν νὰ λησμονήσουν τὴν καταγωγή τους, τοὺς ἀγῶνες τῶν προγόνων τους ποὺ ἔχυσαν αἷμα γιὰ κάποιες ἰδέες.  Ἀλλὰ βρισκόμαστε ἐδῶ νὰ τὸ φωνάζουμε, ὅτι:
«Ἡ Ρωμιοσύνη ἒν φυλὴ συνόκαιρη τοῦ κόσμου, κανένας δὲν ἐβρέθηκεν γιά νὰ τὴν ἰξηλείψει, κανένας, γιατί σκέπει τὴν που τ’ ἄψη ὁ Θεός μου. Ἡ Ρωμιοσύνη ἐν νὰ χαθεῖ, ὄντας ὁ κόσμος λείψει!»
Γραφεἴο Τύπου
το είδαμε εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: