Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2013

Η αποδόμηση της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσα από βιβλία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ΚύπρουΟ πιο κάτω χάρτης παρουσιάζει τις χώρες της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως διατείνεται. Η Κύπρος εμφανίζεται με διχρωμία… Βλέποντας την εικόνα, εύκολα, κανείς σκέφτεται ότι η χώρα είναι διχοτομημένη (αν ήθελαν να καταδείξουν τη διαίρεση μπορούσαν να το κάνουν με μια διακεκομμένη γραμμή, χωρίς την διχρωμία, και επεξηγηματικό υπόμνημα). Δηλαδή, εκπέμπεται η εικόνα ότι το ένα κομμάτι ανήκει στην ΕΕ ενώ το άλλο όχι. Σημειώνουμε τα ακόλουθα:

1. Το θέμα είναι μείζονος πολιτικής σημασίας καθώς η Συνθήκη Προσχώρησης προνοεί ότι όλη η επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει ενταχθεί στην ΕΕ, με αναστολή του κεκτημένου στο – βόρειο – κατεχόμενο τμήμα της από τα τουρκικά στρατεύματα. Επιπλέον, ο κίνδυνος εκμετάλλευσης του ολισθήματος μιας υπηρεσίας της Δημοκρατίας, από την τουρκική προπαγάνδα, είναι περισσότερο από υπαρκτός.

2. Το πιο εξωφρενικό είναι ότι αυτή η εικόνα περιλαμβάνεται στο επίσημο εγχειρίδιο Γεωγραφίας της Β’ Γυμνασίου (Βιβλίο και τετράδιο εργασιών, σελ. 21) του
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου (ΠΙΚ).

3. Επειδή μια εικόνα αξίζει χίλιες λέξεις, και αυτά τα βιβλία ήδη έχουν διατεθεί στους μαθητές της Β’ Γυμνασίου, θεωρούμε ότι η συγγραφική ομάδα πρέπει να αποστείλει διευκρινιστικό σημείωμα στους διδάσκοντες και στους συντονιστές, ώστε να προβούν σε προφορική, εν πρώτοις, διόρθωση. Ακολούθως, με μια καινούρια σελίδα να καλύψουν την παλιά προς αποκατάσταση της αλήθειας, και όχι της «πραγματικότητας» που κάποιοι προωθούν. Καλούμε όλους τους αρμόδιους φορείς όπως ενεργήσουν τάχιστα προς ανασκευή και διόρθωση όποιας μελλοντικής έκδοσης.

Κυριάκος Σ. Κολοβός

Δεν υπάρχουν σχόλια: