Παρασκευή 17 Αυγούστου 2012

2 χρόνια μετά τη θυσία ενός παλικαριού (Αριστοτέλη Γκούμα)

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Κυριακὴ 12 Αὐγούστου, τὸ διετὲς μνημόσυνο τοῦ ἠρώομαρτυρα Ἀριστοτέλη Γκούμα στὸ ἱερὸ ναὸ Ἁγίων Πάντων Χειμάρρας καθὼς καὶ τρισάγιο μὲ κατάθεση στεφάνων στὸ μνῆμα του. 
Συγγενεῖς, συντοπίτες καὶ Ἑλλαδίτες, ποὺ κατέφθασαν στὴν ἡρωικὴ πόλη τῆς Βορείου Ἠπείρου,  τίμησαν τὴν μνήμη τοῦ 37χρονου παλικαριοῦ ποὺ σκοτώθηκε  ἄνανδρα  στὶς 13 Αὐγούστου 2010 ἀπὸ Ἀλβανοὺς ἐθνικιστὲς γιατί "τόλμησε" νὰ μιλήσει τὴ μητρική του γλώσσα, τὰ Ἑλληνικά. Στὶς ἐκδηλώσεις βρέθηκαν μεταξὺ τῶν ἄλλων ἀντιπρόσωποι τῆς Συντονιστικῆς Φοιτητικῆς Ἕνωσης Βορειοηπειρωτικοῦ Ἀγῶνος (Σ.Φ.Ε.Β.Α) ἐνῶ τὰ κόμματα ἀπὸ τὸν ἑλλαδικὸ χῶρο "ἔλαμψαν διὰ τῆς ἀπουσίας τους" μὲ ἐξαίρεση τὸν βουλευτὴ ἐπικρατείας τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς κ. Παππὰ Χρῆστο.

Ἀλγεινὴ ἐντύπωση στοὺς παρευρισκόμενους προκάλεσε ἡ πρὸ μηνῶν αὐθαίρετη μεταφορὰ τῆς προτομῆς τοῦ Ἀριστοτέλη ἀπὸ τὸ προαύλιο τοῦ σχολείου καὶ τοῦ ναοῦ των Ἁγίων Πάντων στὸ νεκροταφεῖο (δεῖτε παρακάτω καὶ σχετικὴ φωτογραφία). 
Φαίνεται πὼς ἀκόμα καὶ νεκρὸς ὁ μάρτυρας της Ἑλληνικῆς γλώσσας ἐνοχλεῖ τόσο  Ἀλβανοὺς ὅσο καὶ "Ἕλληνες" ποὺ δὲν θέλουν τὰ παιδιά τους νὰ ἀντικρίζουν στὴν εἴσοδο τοῦ σχολείου τοὺς τὴν προτομὴ ἑνὸς Βορειοηπειρώτη ἥρωα, ποὺ ἔπεσε ὑπερασπιζόμενος τὴν ἑλληνικὴ γλώσσα καὶ καταγωγή του.

Ὅσο πάντως κι ἂν πολεμεῖται καὶ μετὰ θάνατον, ὀφείλουμε νὰ διαφυλάξουμε ἀκέραιη τὴν μνήμη του καὶ νὰ τὸν κατατάξουμε δίπλα στοὺς χιλιάδες ἥρωες τῆς Ἑλληνικῆς ἱστορίας.
 Ἀθάνατος!

(από το πάντα εξαιρετικό Ρωμαίϊκο-Οδοιπορικό)


Διαβάστε παλαιότερες αναρτήσεις μας για τον Αριστοτέλη Γκούμα:

Δεν υπάρχουν σχόλια: